Ødelagte klær

Mengden tekstiler som blir levert inn har vært sterkt økende de siste årene, spesielt klær av lavere kvalitet. Vi leverer inn så mye klær nå at det ikke er nok muligheter for gjenbruk og materialgjenvinning.

Hva kan du gjøre?

  • Bruk og reparer tekstilene du allerede har. Se gode tips på Ta vare på det du har
  • Spør deg selv før du kjøper noe: trenger jeg dette? Kan jeg kjøpe det brukt?
  • Velg kvalitet når du først kjøper noe nytt, slik at plaggene kan vare i mange år

Ødelagte klær, bare de er rene og tørre, kan leveres sammen med klær, husholdningstekstiler, sko ol på alle Iris sine miljøtorg.
Husk at klærne levers i plasposer som er knytt sammen. 

Ødelagte klær, bare de er rene og tørre, kan leveres sammen med klær, husholdningstekstiler, sko ol på alle Iris sine miljøtorg.
Husk at klærne levers i plasposer som er knytt sammen. 

Ødelagte klær, bare de er rene og tørre, kan leveres sammen med klær, husholdningstekstiler, sko ol på alle Iris sine miljøtorg.
Husk at klærne levers i plasposer som er knytt sammen. 

Ødelagte klær, bare de er rene og tørre, kan leveres sammen med klær, husholdningstekstiler, sko ol på alle Iris sine miljøtorg.
Husk at klærne levers i plasposer som er knytt sammen. 

Ødelagte klær, bare de er rene og tørre, kan leveres sammen med klær, husholdningstekstiler, sko ol på alle Iris sine miljøtorg.
Husk at klærne levers i plasposer som er knytt sammen. 

Ødelagte klær, bare de er rene og tørre, kan leveres sammen med klær, husholdningstekstiler, sko ol på alle Iris sine miljøtorg.
Husk at klærne levers i plasposer som er knytt sammen. 

Ødelagte klær, bare de er rene og tørre, kan leveres sammen med klær, husholdningstekstiler, sko ol på alle Iris sine miljøtorg.
Husk at klærne levers i plasposer som er knytt sammen. 

Ødelagte klær, bare de er rene og tørre, kan leveres sammen med klær, husholdningstekstiler, sko ol på alle Iris sine miljøtorg.
Husk at klærne levers i plasposer som er knytt sammen. 

Ødelagte klær, bare de er rene og tørre, kan leveres sammen med klær, husholdningstekstiler, sko ol på alle Iris sine miljøtorg.
Husk at klærne levers i plasposer som er knytt sammen.