Vindu med PCB eller klorparafiner sorteres som Farlig avfall eller Vindu.

Norske isolerglassruter fra perioden 1965–75 kan inneholde PCB og skal dermed behandles som farlig avfall. Importerte vinduer kan inneholde PCB helt frem til 1980. På metallisten mellom glasslagene finner du som regel påstemplet produksjonsår/-dato og hvem som har produsert vinduet. Finner du ikke årstallet, men har mistanke om innhold av PCB, må vinduet leveres til kommunalt mottak for farlig avfall.

Isolerglassruter fra 1970 – 1990 kan inneholde klorparafiner i lim og tetningslisterog skal leveres godkjent mottak for farlig avfall.

Kan inneholde miljøgiftene:

 • PCB (Polyklorerte bifenyler)

  PCB er en stoffgruppe som finnes i bl.a. kondensatorer og strømgjennomføringer. PCB har gode brannhemmende og isolerende egenskaper. PCB har vært forbudt i nye produkter i Norge siden 1980. Det er viktig at PCB-holdig avfall håndteres riktig og sikkert, ved for eksempel rehabilitering eller rivning av bygg.

  PCB har en hormonforstyrrende effekt, og er tungt nedbrytbart i kroppen. Det kan gi skader på arvematerialet og kan gi misdannelser hos barn. PCB er også kreftfremkallende.
   

Hver husstand kan årlig levere kostnadsfritt inntil:

1000kg farlig avfall + 500 kg med PCB-holdige isolerglassruter.
1000kg treverk
Ved private leveranser utover disse mengdene, påløper det vederlag, på lik linje som for næringsavfall.

Hver husstand kan årlig levere kostnadsfritt inntil:

1000kg farlig avfall + 500 kg med PCB-holdige isolerglassruter.
1000kg treverk
Ved private leveranser utover disse mengdene, påløper det vederlag, på lik linje som for næringsavfall.

Hver husstand kan årlig levere kostnadsfritt inntil:

1000kg farlig avfall + 500 kg med PCB-holdige isolerglassruter.
1000kg treverk
Ved private leveranser utover disse mengdene, påløper det vederlag, på lik linje som for næringsavfall.

Det er svært viktig at isolerglassvindu som kan inneholde PCB leveres med ramme/karm. Dette fordi PCBet sitter i fugemassen som er brukt til å feste glasset

Produkt som er går under farlig avfall inneholder miljø-og helseskadelige stoffer. Unngå derfor at stoffene havner på avveie:

 • Lever inn til mottak for farlig avfall, som nærmeste gjenvinningsstasjon. Lever helst farlig avfall i originalemballasjen.
 • Ikke kast i restavfallet, i naturen eller i toalettet/vasken 

Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall.

Dersom du har mistanke om at vinduet kan inneholde PCB, må du ikke fjerne det fra karmen. PCBet befinner seg nemlig i fugemassen som binder vinduet til karmen.

Vindusglass må ikke kastes i mottak for glassemballasje.

Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler. Farlig avfall skal håndteres så miljøgifter ikke lekker ut i naturen og skader mennesker, dyr og miljø.

Slik gjør du det

Lever avfallet i original emballasje hvis mulig – eller bruk annen tett emballasje og merk/skriv på hva det inneholder.

 1. Ha en fast plass der du samler farlig avfall.
 2. Lever det farlige avfallet – finn nærmeste sted.
 3. Husk: Lysstoffrør og sparepærer kan du levere gratis til i butikker som selger slike.

Ja takk

 • Rengjøringsmiddel
 • Maling
 • Lim
 • Lakk
 • Sprayboks
 • Lysstoffrør
 • Løsemiddel
 • Bilpleiemiddel
 • Bilolje
 • Båtpleiemiddel
 • Skismøring med fluor/fluorkarboner
 • Skirens
 • Bekjempningsmiddel
 • Neglelakk
 • Neglelakkfjerner

Nei takk

 • Ammunisjon og eksplosiver
 • Udetonert fyrverkeri
 • Våpen
 • Medisinrester

Hva gjør du med…

 • Produkter du er usikker på om er farlig avfall?

  Om du er i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: lever det uansett som farlig avfall så er du sikret at miljøfarlige stoffer ikke lekker ut i naturen.

 • Produkter merket med faresymboler?

  Tom emballasje leveres som farlig avfall dersom det er merket med ett eller flere faremerker. Her finner du en oversikt over faremerkene.


Hva blir det til

Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket. Farlig avfall pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet slik at man unngår utslipp til miljøet.