Papp, papir og kartong bør brettes sammen slik at det tar minst mulig plass i beholderen.

Papp, papir og kartong

I noen kommuner sorteres alle typer papp, papir og kartong samlet, mens andre skiller mellom ulike undertyper som bølgepapp, drikkekartong, papir og emballasjekartong.


Hva blir det til

I Oslo skal alle privathusholdninger ha abonnement for papir. Dette abonnementet er gratis. Hvis du ikke har papirabonnement kan du kontakte Renovasjonsetatens (REN) kundetorg på telefon 23 48 36 50. Alt papir som legges i papirbeholderen går til gjenvinning. IL Recycling kjøper papiret som REN samler inn i Oslo. Papiret hentes med egne biler og sorteres før det fraktes videre til Sverige. Papiret, pappen og drikkekartongene sorteres så fra hverandre, før det gjenvinnes til nytt papir/kartong.