Batterier

Den største og viktigste miljøgevinsten ved å samle inn og gjenvinne batterier er at miljøskadelige stoffer, som bly, kvikksølv og kadmium, går inn i lukkede kretsløp. Da unngår vi at disse stoffene kommer på avveie der de kan være skadelige for mennesker, dyr og natur. Tungmetallene i batteriene blir benyttet til produksjon av nye batterier.
 
Alle batterier, fra ørsmå batterier i klokker og høreapparater, til vanlige engangsbatterier og store nødstrømsbatterier, skal leveres inn til gjenvinning. Forhandlere har plikt til å ta i mot brukte batterier av samme type som de selger gratis. Batterier kan også leveres inn på gjenvinningstasjoner som enten batterier eller farlig avfall. Noen kommuner har etablert henteordninger for slike typer produkter. 
 
De miljøskadelige batterierne inneholder enten kadmium, kvikksølv, eller bly. Slike batterier er merket med en avfallsdunk med kryss over, i tillegg til symbolet for et av de tre tungmetallene: Cd (kadmium),Hg (kvikksølv) eller Pb (bly). Miljøskadelige batterier leveres som farlig avfall.
 
 

Batterier som merket med en avfallsdunk med kryss over, uten tungmetallsymbol, sier ikke noe om innholdet i batteriet. Disse batteriene skal også samles inn for gjenvinning. 

Blybatteri

Blybatterier er blant annet startbatterier som bil- og båtbatteri. Slike batterier er farlig avfall.

Batteriforhandlere plikter å ta i mot brukte miljøskadelige batterier gratis. Slike batterier kan også leveres hos kommunale mottaksplasser for farlig avfall. 

Blybatterier er merket med dette symbolet: Visste du at…

bly har et etablert og lukket kretsløp som bare i Norge gir 10.000 tonn bly i året.

Alkaliske batterier inneholder sink som kan brukes som pigment (fargestoff) i maling?