Alle batterier kan leveres gratis til butikker som selger samme type batterier, uavhengig av merke, eller til nærmeste gjenvinningsstasjon. Det kan være litt restenergi igjen i batteriene, så teip polene for å unngå at batteriene kortslutter og utgjør en brannfare.

Batterier

Batterier er alt fra ørsmå batterier i klokker og høreapparater, til vanlige engangsbatterier og store nødstrømsbatterier. Batterier er også blybatterier, som startbatterier til biler og båter. Alle batterier kan leveres gratis til butikker som selger samme type batterier, uavhengig av merke.

Slik gjør du det

 1. Samle brukte batteri i et syltetøyglass eller annen beholder hjemme.
 2. Det er ofte litt restenergi igjen i batteriene, så teip polene på batteriene før du leverer de inn for å unngå at de kortslutter og utgjør en brannfare. Unngå å samle opp store mengder batteri og lever de inn regelmessig.
 3. Ta med batteriene til butikken når du handler.
 4. Lever inn! (Batterier kan også leveres på gjenvinningsstasjoner som batterier eller farlig avfall).

Ja takk

 • Engangsbatterier
 • Alkalisk batteri
 • Knappcellebatteri
 • Nødstrømsbatteri
 • Startbatteri
 • Mobilbatteri
 • Solcellebatteri
 • Oppladbare batteri

Hva gjør du med…

 • Miljøskadelige batterier?

  Miljøskadelige batterier leveres som farlig avfall. De miljøskadelige batteriene inneholder enten kadmium, kvikksølv, eller bly. Slike batterier er merket med en avfallsdunk med kryss over, i tillegg til symbolet for et av de tre tungmetallene: Cd (kadmium),Hg (kvikksølv) eller Pb (bly).

 • Blybatterier?

  Blybatterier er blant annet startbatterier som bil- og båtbatteri. Slike batterier er farlig avfall. Butikker som selger denne typen batterier tar imot brukte, miljøskadelige batterier gratis. Denne typen batterier kan også leveres som farlig avfall på gjenvinningsstasjoner.

 • Butikker som ikke tar i mot batterier?

  Alle butikker som selger batterier er forpliktet til å ta i mot brukte batterier og levere til gjenvinning (lovpålagt av Klima- og miljødepartementet). Batterier kan også leveres til gjenvinningsstasjoner. Dersom butikken likevel ikke tar i mot batterier, anbefaler vi at du tar kontakt med og informerer hovedkontoret til kjeden butikken hører til.

Håndtering av Batterier

 • Alle batterier skal leveres inn. Alle batterier kan leveres gratis til forhandlere som selger batterier av samme type. Miljøskadelige batterier er farlig avfall og skal deklareres. Ulike typer batterier skal deklareres.
 • Skadde blybatterier kan lekke svovelsyre som kan gi alvorlige etseskader på hud og øyne. Det er fare for elektrisk støt. Bruk verneutstyr. Skadde batterier sorteres separat og pakkes for å unngå lekkasje. 
 • Knappcellebatterier kan inneholde enten litium eller kvikksølv. Litiumbatterier er farlig gods og skal pakkes med støt- og brannhemmende materiale.
 • Teip polene for å unngå kortslutning av polene. Dette gjelder særlig litiumbatterier.