Impregnert trevirke

Impregnert trevirke er trevirke impregnert med kreosot, salter av tungmetaller (CCA-impregnert), kobber (CU-impregnert) eller lignende. Dette leveres inn som farlig avfall.

Impregnert trevirke må ikke brukes som ved. Det avgir miljøfarlige stoffer, i tillegg til at asken er svært giftig.

Ja takk

  • CCA-impregnert trevirke
  • CU-impregnert trevirke
  • Trykkimpregnert trevirke
  • Kreosotimpregnert trevirke
  • Hagemøbler, i impregnert tre
  • Huskledning, impregnert trevirke
  • Jernbanesviller
  • Terassebord

Håndtering av Impregnert trevirke

  • Impregnert trevirke er farlig avfall og skal deklareres. 
  • Impregnert trevirke må ikke blandes med annet trevirke.
Kobberipregnert trevirke (CU-impregnert) og trevirke med metallfrie impregneringsmidler er ikke farlig avfall. Men, det er vanskelig å se forskjell på ulike typer impregnering, derfor skal alt leveres som farlig avfall med mindre du er sikker på hvilken impregnering som er brukt.
 
Ved oppbevaring bør det legges plast over og under for å hindre at det blir vått. Stoffene kan lekke ut i grunnen rundt.
 
Sorteringstips
Dersom du er sikker på at trevirket du skal levere inn er kobberimpregnert (CU) bør det ikke blandes med annet impregnert trevirke. Da vil du måtte levere alt som farlig avfall.


Hva blir det til

Impregnert trevirke går til forbrenning ved spesialanlegg da asken ved brenning er giftig. Avgasser og aske håndteres og det sikres mot utslipp av miljøgifter.