Pant sorteres som Flasker og bokser med pant

Alle butikker og kiosker som selger flasker og bokser med pant er pliktige til å ta imot og utbetale pant. Butikker og kiosker uten panteautomat kan kun ta imot en begrenset mengde, og kan henvise deg til en butikk med automat om du har mye som skal pantes.

Flasker og bokser med pant

Alle bokser og flasker med pantemerke kan pantes. Når du panter får du tilbake pantebeløpet du betalte da du kjøpte produktet. Flasker og bokser uten pantemerke, som glassflasker, kan ikke pantes.

Slik gjør du det

 1. Samle sammen flasker og bokser med pantemerke.
 2. Pant i butikken der du handler.

Ja takk

 • Plastflaske med pant
 • Drikkeboks med pant
 • Gløggflasker med pant
 • Saftflasker med pant
 • Juiceflasker med pant
 • Vinflaske med pant

Nei takk

 • Glassflaske
 • Plastflaske uten pant

Hva gjør du med…

 • Flasker og bokser med pant når du er på farten

  Alle butikker og kiosker som selger flasker og bokser med pant er pliktige til å ta imot og utbetale pant. Butikker og kiosker uten panteautomat kan kun ta imot en begrenset mengde, og kan henvise deg til en butikk med automat om du har mye som skal pantes.

 • Korker på flaskene

  Korkene på flaskene kan sitte på når du leverer inn panten, de blir også gjenvunnet.

 • Flasker og bokser med utenlandske pantemerker

  Det betales ikke ut pant på flasker og bokser med utenlandske pantemerker. Bokser med utenlandske pantemerker kan likevel leveres inn i panteautomatene. Dersom boksen kommer i retur kan du sende bilde av boks og strekkode til Infinitum slik at de kan legge den inn i systemet. De fleste utenlandske plastflasker kan ikke leveres inn i panteautomaten. Det er fordi de har andre etiketter, lim og korker enn flaskene som er godkjent i det norske pantesystemet, og dermed kan ødelegge for materialgjenvinningen. Flasker og bokser som ikke kan leveres via panteautomatene sorterer du som plast eller metallemballasje hjemme.

 • Flasker og bokser kjøpt på tax free

  Det er ikke pant på flasker og bokser som er kjøpt på tax free. De kan likevel leveres inn i panteautomatene. Dersom boksen kommer i retur kan du sende bilde av boks og strekkode til Infinitum slik at de kan legge den inn i systemet.

 • Bokser uten pant

  I pantesystemet er det lagt inn svært mange strekkoder på bokser uten pantemerke. Disse boksene kan leveres inn i pantesystemet og blir gjenvunnet, men det betales ikke ut pant. Om strekkoden blir avvist kan du ta kontakt med Infinitum slik at den blir lagt inn i systemet.

Håndtering av Flasker og bokser med pant

 • Se etter pantemerket og eventuelt hvor mye pant den har
 • Dersom det ikke har pantemerke skal det sorteres som enten plast-, metall- eller glassemballasje.
 • Alle bokser og flasker som har pantemerke på seg, kan pantes i en panteautomat eller ett av de mange stedene som selger flasker og bokser med pant. Alle som selger slike varer gir pant – også de som ikke har panteautomat. 
 • Det er over 15 000 pantemottak (kantiner, restauranter, hoteller, bensinstasjoner, kiosker, butikker etc) som har en ordning med henting av pant.

Lenker

  


Hva blir det til

Når flasker og bokser pantes, presses de sammen før de sendes til videre til gjenvinning. På denne måten tar flaskene og boksene minst mulig plass under transport, og sparer dermed miljøet.

De klare og lyseblå plastflaskene blir gjenvunnet til nye plastflasker. Nye gjenvinningsflasker leveres til bryggeriene i «preformer», som ligner på små reagensrør, og blåses opp til flasker før de fylles med innhold. De fargede plastflaskene (mørk blå, grønne o.l) blir til andre typer plastprodukter. Korkene går også til gjenvinning, og blir til annen type plastprodukter, f.eks møbler. Denne gjenvinningen skjer hos Cleanaway AB i Norrkoping.

Drikkevareboksene smeltes om hos Hydro Aluminium i Holmestrand, og blir både til nye drikkevarebokser og annen type aluminium.

Det er svært ressurseffektivt å gjenvinne både plast og aluminium. Alt som pantes gjenvinnes på den mest mulig effektive måten slik at verdifulle ressurser ikke går til spille. Hver flaske og hver boks er som en liten energibunt i form av sitt anvendelige materiale. Når du panter disse, sørger du for at energien blir best mulig utnyttet.

Det er Infinitum AS som eier og drifter pantesystemet i Norge. Infintium har tre anlegg i Norge. Her blir alle flasker og bokser levert, sortert, buntet og sendt videre til materialgjenvinning. For mer informasjon og kontakt, sjekk infintium.no.

Visste du at…

Norge har verdens beste og mest effektive pantesystem. Over 97 % av boksene og 95 % av flaskene samles inn.

Mange land har ikke et pantesystem og 8 av 10 flaskene som driver inn til vår kyst, er fra andre land. Når du panter er du med å på å gjøre et stort bidrag for miljøet.