Isopor (EPS sorteres som Isopor (EPS)

Større mengder isopor må leveres til gjenvinningsstasjon. Mindre mengder fra husholdning kan sorteres som restavfall. 

Isopor (EPS)

Isopor ® (EPS) er et lett materiale som brukes i mange former for emballasje og kasser.

Slik gjør du det

Isopor ® skal ikke sorteres sammen med plastemballasjen.

  • Større mengder leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon
  • Små mengder som får plass i en søppelpose kan kastes i restavfallet

Typiske isoporemballasjer er transportkasser og fiskekasser og emballasje rundt varer. Isopor ® og Styrofoam er to ulike produsenter av denne typen emballasje.  

Hva gjør du med…

Farget isopor/isolasjon?

Farget isopor blir ofte brukt som isolasjonsmaterialet og skal leveres som farlig avfall.