Dersom du har mistanke om at vinduet kan inneholde PCB, må du ikke fjerne det fra karmen. PCBet befinner seg nemlig i fugemassen som binder vinduet til karmen.

Vindusglass må ikke kastes i mottak for glassemballasje.

Vindu

Vindusruter er både PCB-holdige vindusruter og vindusruter uten PCB.

Vinduer med PCB leveres som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Du må levere hele ruten, også selve karmen. Mesteparten av isolerte vinduer produsert ca 1965–1975 inneholder miljøgiften PCB i forseglingen.

Slik gjør du det

  1. Se etter produksjonsår/-dato på metallisten mellom glasslagene, der finner du som regel dette påstemplet sammen med hvem som har produsert vinduet.
  2. Finner du ikke årstallet, men har mistanke om innhold av PCB, lever vinduet som farlig avfall til gjenvinningsstasjonen.