Om Sortere

Sortere er en felles nasjonal tjeneste som skal gjøre det enklere å kaste mindre og kildesortere mer, både hjemme og på jobb. All informasjonen du finner på Sortere lager vi i samarbeid med returselskap, kommunale renovasjonsselskap og andre samarbeidspartnere. Informasjonen om hvordan du kildesorterer der du bor, holdes oppdatert av kommunen din, eller det lokale renovasjonsselskapet.

Det er non-profit stiftelsen LOOP som driver Sortere. Vi jobber for å ta best mulig vare på ressursene: at vi forbruker mindre, tar vare på mer og kildesorterer bedre. LOOP driver også LOOP Miljøskole, den nasjonale merkeordningen for avfall og LOOP Kommunikasjon og Innsikt.

Mange er med og bidrar med støtte til Sortere. Partnerne og støttespillerne våre bidrar med midler knyttet til avfallstyper de har ansvar for å samle inn og gjenvinne.

Hovedpartnere

Partnere

Støttespillere

Andre bidragsytere

Sortere Bedrift

På sortere.no/bedrift får du nyttig og praktisk informasjon om håndtering av næringsavfall:

  • Praktisk informasjon om håndtering av ulike avfallstyper og produkttyper
  • Oversikt og informasjon om avfallsselskaper som kan hjelpe med avfallet
  • Oversiktlig og kortfattet informasjon av hva relevante lovverk betyr i praksis for bedrifter
  • Fordeler og muligheter med god avfallshåndtering og sortering

Sortere Bedrift er etablert sammen med en rekke samarbeidspartnere og bidragsytere:

Ønsker du informasjon fra sortere til din nettside eller app?
Informasjonen fra sortereno er svært fleksibel og sortere.no tilbyr i dag flere former for datautveksling. Her kan du lese mer om hvordan du kan benytte deg av sortere. Høres dette interessant ut? Kontakt oss om du ønsker å vite mer.

Sortere.no drives av:
LOOP
Haakon VIIs Gate 5
0161 Oslo
Tlf. 24 02 20 09

Få hjelp eller kontakt oss