Viser leveringssteder for:

Info om sortering i din kommune.

Kommune Info i
Hva betyr symbolene?

Restavfall

Restavfall er det som blir igjen etter at du har sortert ut de avfallstypene som kan kildesorteres i din kommune. 
 
Gjenstander som er for store til å kaste i restavfallet hjemme kastes i restavfallet på en gjenvinningsstasjon.
 
I 2015 kastet hver nordmenn 439 kilo husholdningsavfall. I 1997 var tilsvarende tall 237 kg. Kildesortering og gjenvinning er dermed blitt mer og mer viktig for å ta vare på og gjenbruke ressursene. 
 
Farlig avfall, batterier og EE-avfall skal aldri sorteres som restavfall. Restavfall går til forbrenningsanlegg for energigjenvinning. Felles for miljøfarlig avfall er at de ofte inneholder komponenter som kan være svært skadelige dersom de kommer ut i naturen. Et energianlegg kan ikke fjerne de farglige stoffene helt.
 

Hva blir det til

Den vanligste behandlingsmetoden for restavfall er energiutnyttelse. Det vil si at avfallet brennes, og at energien som oppstår kan brukes til oppvarming eller strømproduksjon. 

Restavfallet blir levert til deponiet på Årabrot (Haugesund).