Finn returpunkt, gjenvinningsstasjoner, hytterenovasjonspunkt og andre leveringssteder for avfall over hele landet.

Slik finner du leveringssteder nær deg: Velg kommune og bruk filteret under kartet for å skjule/vise ulike typer leveringssteder.

trykk for å låse opp

Gjenvinningsstasjon

Farlig avfall

Returpunkt for hytter

Returpunkt

Fritidsbåter

Mobil gjennvinningstasjon