sortere.no / Hvorfor / Melk, brød – og batterigjenvinning

Melk, brød – og batterigjenvinning

Du trenger ikke være en duracellkanin for å orke å gjenvinne batteriene dine. Alle butikker som selger batterier skal ta imot disse, sånn at du kan fikse batterireturen i en fei, mens du egentlig skal fikse melk og brød.

Melk, brød – og batterigjenvinning

SAMLE OG LEVERE: Å levere batterier til gjenvinning, i stedet for å la de bli liggende i skuffen, er både enkelt og viktig! Foto: Åsa Maria Mikkelsen.

Mange er flinke til å levere inn større elektrisk og elektronisk avfall, som kaffetraktere og kjøleskap, men da Mepex analyserte restavfallsposene våre i 2016 viste det seg at vi slurver med de små tingene. Hvert år kaster nordmenn 2667 tonn farlig avfall og batterier i restavfallet, eller en halv kilo per person.

GJENVINNING

Hva er vitsen? Ved å gjenvinne batterier bidrar du til at vi tar bedre vare på verdifulle naturressurser, samtidig som miljøskadelige stoffer som bly og kvikksølv går inn i lukkede kretsløp i gjenvinningsprosessen. Dermed unngår vi at disse stoffene kommer på avveie hvor de kan være skadelige for miljø, dyr og mennesker.

Hvordan sortere? Samle brukte batterier i en passende beholder. Husk å teipe polene for å unngå brannfare. Lever de hos en butikk som selger tilsvarende batterier. Vanlige batterier kan leveres på matbutikken. Batterier kan også leveres på mottak for farlig avfall og kommunale gjenvinningsstasjoner, sjekk hvor din nærmeste er på sortere.no. Og husk: Ingen batterier skal kastes i restavfallet!

Hva bør jeg huske på? Det kan være noe restenergi igjen i batteriene, så husk å teipe polene før du leverer de fra deg!
Hvor mye gjenvinnes? Alle batterier blir sendt videre til gjenvinningsverk, og alt det er mulig å gjenvinne i batteriene blir gjenvunnet.

Hvem har ansvaret? Selskapene Batteriretur® og Norsirk sørger for at brukte batterier som er levert inn sendes til godkjente behandlingsanlegg.

Hva blir det til? Bly kan bli til nye blybatterier, og kadmium kan bli til nye kadmiumbatterier. Sink kan brukes i nye batterier, eller til pigment i maling. Nikkel og kobolt kan brukes til metallegeringer i stålindustrien. Lær mer hos Batteriretur, Norsirk, Miljødirektoratet, Miljøstatus og sortere.no.

LITIUM-ION BATTERIER: Dette er miljøtilpassede batterier som brukes i moderne elektronikk, som kan komme i mange ulike former. Det disse batteriene har til felles er at de kan avgi brannfarlige gasser og ta fyr om de kortsluttes. Derfor bør de behandles med varsomhet og ikke kastes i restavfallet. Husk å teipe polene før du leverer de til gjenvinning. Foto: Terje Borud / LOOP

Batteriene er i boks

Unngå at gamle batterier blir liggende i skap og skuffer. Samle heller brukte batterier i en liten beholder som det er lett å ta med i handlenettet når du uansett skal på matbutikken. For mange fungerer det fint å ha en liten boks, eller et tomt syltetøyglass i skuffen, med en liten teiprull oppi. Den minner deg på å teipe polene.

BATTERIENE ER I BOKS: Samle gjerne brukte batterier i et glass som det er lett å ta med på matbutikken, når du uansett skal dit. Ved å teipe polene reduserer du faren for at batteriene kortsluttes. Foto: Trond Høines for LOOP

Gjenvinning > utvinning

Når batteriene gjenvinnes kan materialene de består av brukes på nytt. Vanlige husholdningsbatterier inneholder sink, og det har blitt beregnet at vi vil gå tom for sink innen 2032, hvis vi fortsetter å utvinne like mye som vi gjør i dag. Litiumbatterier inneholder det sjeldne og problematiske mineralet kobolt.
Halvparten av all kobolt finnes i Kongo, et land som herjes av borgerkrig og uro, og jakten på kobolt bidrar til de interne konfliktene i landet. Jo mer kobolt som gjenvinnes, jo mindre kobolt trenger vi å tilføre til kretsløpet. Leverer du batteriene dine til gjenvinning, sørger du for at sinken og kobolten som allerede er tatt ut gjenbrukes gang på gang, og at vi tar bedre vare på ressursene våre (Kilde: Renas).

VANLIGE BATTERIER: Dette er miljøtilpassede batterier som ofte brukes i leker, lommelykter, radioer og en rekke andre vanlige produkter. Husk å teipe over begge polene før du leverer de til gjenvinning. Foto: Trond Høines for LOOP

Lever på butikken eller kommunale mottak

Det kan være noe restenergi igjen i batteriene, så derfor kan batterier som feilaktig havner i restavfallet være en brannrisiko – både i avfallsbeholderen, under avfallstransporten og på gjenvinningsanlegget. Derfor bør du unngå å samle opp store mengder batterier, teipe polene på batteriene du har samlet opp, og sørge for å regelmessig levere batterier til nærbutikken eller det lokale avfallsmottaket. Det er enda enklere å levere inn gamle batterier enn det er å kjøpe nye. Alle som selger nye batterier er pliktige til å ta imot gamle batterier, og på matbutikken har de gjerne en liten miljøstasjon hvor du kan levere andre ting til gjenvinning også, som lyspærer og småelektronikk.

Er det miljøgifter i batteri?

Det finnes mange ulike typer batterier, som små batterier i klokker og større batterier i kjøretøy, og alle er ikke miljøskadelige. I dag er tungmetallene fjernet fra vanlige husholdningsbatterier, så de ikke lenger er miljøskadelige, men de skal likevel leveres til gjenvinning for at materialene skal kunne brukes om igjen. Noen batterier er miljøskadelige, og disse kan inneholde tungmetallene kadmium (Cd), kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Disse stoffene er blant de farligste miljøgiftene vi kjenner til, og hvis de kommer på avveie kan de gjøre stor skade på miljø, dyr og mennesker. Alle batterier er merket med en avfallsdunk med kryss over, og miljøskadelige batterier er i tillegg merket med symbolet for ett av tungmetallene: Cd, Hg eller Pb. Det er svært viktig at miljøskadelige batterier blir levert inn, så du kan være sikker på at miljøgiftene blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.

Click here to add your own text