Hvordan redusere eget forbruk og avfall, som bidrar til å redusere behovet for å ta ut nye naturressurser? Hvordan kan vi sørge for at det vi forbruker, får det aller beste livet vi kan gi?

Tips?

Har du flere gode tips til hvordan redusere eget avfall og forbruk med enkle grep? Send gjerne forslagene dine til oss!