Hvorfor er det viktig å gjenvinne papp?

Å gjenvinne papp gir

  • Bevaring av skog. Når vi gjenvinner brukt papp slipper vi å hente ut nye råvarer fra skogområder. Det er en liten bit skog i all papp og gjenvinner vi ett tonn papp sparer vi ca 14 trær. 
  • Lavere energibruk. Når vi gjenvinner papp brukes bare rundt halvparten av energien som trengs for lage papp av helt nytt trevirke.
Ett tonn gjenvunnet papp sparer ca 14 trær. 

Hvordan gjenvinnes pappen?

Papp leveres enten til gjenvinningsstasjoner eller hentes hjemme hos deg. Det vanligste er at papp er sortert sammen med papir og kartong. 

Før pappen blir sendt videre, blir den sortert ut fra andre papirprodukter. Den blir så fraktet til en papirfabrikk i Norge (Ranheim Paper & Board) eller utlandet, avhengig av hvilken avtale kommunen har. 

I papirfabrikken mates bølgepappen inn i en oppløser («pulper»), omtrent som en stor miksmaster. Her tilsettes store mengder vann. Da løser bølgepappen seg opp og fibrene frigjøres. Så fjernes tape, trykksverte og andre elementer og massen sendes til papirmaskinen. 

I papirmaskinen fordeles massen jevnt ut over en duk. Vannet renner av og presses ut før papiret går videre til tørking. Fibrene blir da igjen og blir til nytt papir på store ruller, som selges videre og brukes til å lage nye papirprodukter.

Hva blir pappen til? 

Pappen du sorterer blir til råstoff som brukes i ny papiremballasje som nye papp- og kartongesker. 

Gjenvunnet papp er en verdifull og etterspurt råvare både nasjonalt og internasjonalt, med en velfungerende gjenvinningsindustri som inngår i et internasjonalt råvaremarked. Trefibrene som pappen består av kan gjenvinnes inntil 8 ganger før fibrene blir utslitt.