Hvorfor er det viktig å resirkulere pant?

Å resirkulere flasker og bokser med pant gir:

  • Mindre plastforsøpling. Mengden flasker og bokser som havner på avveie i Norge svært lav, sammenlignet med andre steder i verden. Pantesystemet i Norge er ansett som verdens beste, også for naturen. 
  • Redusert etterspørsel etter nye råvarer. Panten går i et lukket system slik at vi får rene materialer ut og kan lage nye bokser og flasker igjen og igjen.
  • Lavere energibruk. Når du panter en flaske, sparer du nok energi til å fullade mobiltelefonen 70 ganger. Ved å resirkulere boksene sparer vi 95% energi sammenlignet med å lage de helt fra bunnen av.
Å pante flasker og bokser handler om å ta vare på ressursene.

Hvordan resirkuleres panten?

Å pante er å levere tilbake noe du har lånt. Det kan du gjøre i alle butikker og kiosker som selger panteflasker- og bokser. Når du panter, får du tilbake det du betalte ekstra for å låne emballasjen. Du kjøper innholdet og låner emballasjen. 

Etter at du har lagt panten i panteautomaten, blir den presset sammen og går ned i gjennomsiktige sekker. Bokser og flasker går i samme sekk. Dette blir gjort for at det blir plass til mest mulig pant på bilene som skal frakte det videre, og minst mulig luft.

Den sammenpressede panten blir hentet og fraktet med lastebiler til Infinitums nærmeste anlegg. Disse er i Bjerkvik, Trondheim og Fetsund. Fetsund er det største anlegget og tar imot ca 80% av panten.

Når sekkene med pant ankommer anlegget blir de tømt på et transportbånd. Sekkene blir åpnet og panten blir tømt over til neste transportbånd. Sekkene blir også resirkulert, og panten fortsetter reisen sin inn i anlegget. 

  • Panten sendes inn i en stor trommel. Trommelen sørger for utsortering av blant annet etiketter og korker. Disse går til videre sortering og resirkulering. 
  • Etter trommelen går båndet videre til sortering av plast og aluminium. Boksene blir skilt fra plastflaskene ved hjelp av en sterk magnet. 
  • Plastflaskene blir deretter sortert etter farge. Det benyttes optisk leser for å skille fargede og gjennomsiktige flasker. 
  • Etter sorteringene blir bokser, gjennomsiktige flasker og fargede flasker presset sammen i ulike store kuber for volumeffektiv transport videre. En kube inneholder rundt 11 000 flasker eller 23 000 bokser.

Pantesystemet sikrer at alle materialene er av høy kvalitet. Kubene med rene materialer blir solgt videre som råmaterialer og kan brukes for å lage nye flasker og bokser. Flaskene går videre til resirkulering rett over gaten fra Infinitum sitt anlegg på Fetsund, til Veolia PET Norge. Boksene går til Novelis, en av verdens største produsent av nye drikkevarebokser. 

Hva blir panten til? 

Panten blir til nye drikkeflasker eller aluminiumsbokser.