Papp, papir og kartong

Papp, papir og kartong er alle typer papirprodukter fra aviser og melkekartong til pizzaesker og flyttekasser:

Greit å vite

  • Det er bare på returpunkter for levering av avfall fra fritidsinnbyggere at vi i Valdres har felles container for papp, papir og kartong/drikkekartong.

    Hos fastboende henter vi papir. Papp og drikkekartong må leveres til nærmeste miljøstasjon.

    Vil du delta i Returkartonglotteriet, må du levere drikkekartongen din på en nærliggende miljøstasjon i riktig container. Husk å påfør navn og telefonnummer.