Jord

Jord kan komme fra både blomsterpotter og hagen.

  1. Ha jord skilt fra andre materialer
  2. Lever og sorter etter etter anvisning på nærmeste gjenvinningsstasjon som tar i mot jord. Du får du hjelp fra de som jobber der om du trenger det. Små mengder jord kan kastes i restavfallet.