Isopor (EPS)

EPS, oftest kalt for isopor, er et lett plastmateriale som brukes i mange former for emballasje og kasser. Typiske isoporemballasjer er transportkasser, fiskekasser og emballasje rundt varer. Isopor ® og Styrofoam er to ulike produsenter av denne typen emballasje.

Slik gjør du det

EPS/isopor sorteres ikke sammen med plastemballasjen. I tillegg til at den består av veldig mye luft, er den statisk, klistrer seg fast på anleggene og lar seg ikke sorteres ut og gjenvinnes.

  1. Små mengder, som får plass i en søppelpose, kastes i restavfallet
  2. Større mengder leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.
  3. Hvis du er usikker på om det er EPS/isopor kan du prøve å bøye eller vri på materialet. Hvis det er EPS så knekker den.

Dette lurer mange på