Impregnert trevirke

Impregnert trevirke er trevirke impregnert med kreosot, salter av tungmetaller (CCA-impregnert), kobber (CU-impregnert) eller lignende.

Du leverer impregnert trevirke som farlig avfall på gjenvinningsstasjon.

Impregnert trevirke brukes ikke som ved eller brennes, da den avgir miljøfarlig stoffer og asken er svært giftig.

Slik gjør du det

  1. Samle impregnert trevirke separat fra annen trevirke.
  2. Levér til nærmeste gjenvinningsstasjon.