Fremmede arter

Fremmede arter (tidligere svartelistede planter) er arter som opptrer på andre steder enn de naturlig hører hjemme. Noen har bevisst blitt satt ut, mens andre har rømt eller forvillet seg andre steder, eller vært blindpassasjerer uten av vi var klar over det.

Disse artene er en trussel for det biologiske mangfoldet i norsk natur. Som hageeier er det viktig at du sørger for at plantene dine holder seg innenfor hagegjerdet, slik at de ikke sprer seg der de ikke hører hjemme.

Oversikt over fremmede arter i Norge.

Slik gjør du det

Små mengder fremmede arter kan du kaste i restavfallet.

  1. Pakk fremmede arter godt inn før du leverer de, helst i tette avfallssekker.

  2. Lever og sorter etter etter anvisning på nærmeste gjenvinningsstasjon som tar imot fremmede arter. Du får du hjelp fra de som jobber der dersom du trenger det. Bruk hengertrekk slik at du unngår at noe blåser av og kommer på avveie i naturen.

Dette lurer mange på