Batteri

Batteri er alt fra småbatteri i klokker, til vanlige batterier du bruker hjemme og store nødstrømsbatteri.

Samle brukte batteri i et syltetøyglass, en isboks eller en annen beholder.

Levér inn batterier regelmessig, for eksempel samtidig som du panter flasker. Da unngår du å samle opp store mengder batteri, som kan utgjøre en brannfare. Du kan levere batterier gratis til alle butikker som selger samme type batteri, uavhengig av merke.

Batterier som feilaktig kastes i restavfallet er en brannrisiko – både i avfallsbeholderen, under transport og på gjenvinningsanlegget.

Greit å vite

  • Batterier leveres gratis til alle butikker som selger samme type batteri, uavhengig av merke.

Slik gjør du det

  1. Teip polene på batteriene før du leverer de inn. Det er ofte litt restenergi i batteriene, og da unngår du at de utgjør en brannfare.
  2. Ta med batteriene og lever gratis til butikken når du handler (eller når du skal til gjenvinningsstasjonen).
  3. Levér inn!

Dette lurer mange på