Nasjonalt prøveprosjekt

Fra februar til høsten 2023 gjennomføres det et prøveprosjekt i 6 ulike områder av landet for å finne den beste løsningen for innsamling av tekstiler i Norge.

Hvor gjennomføres prøveprosjekt?

Utvalgte områder i Askøy, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Lier, Lørenskog, Modum, Sigdal, Stavanger, Trondheim (avsluttet prøveprosjektet 1. juli) og Øvre Eiker er med i prøveprosjektet. Innbyggerne som bor i et testområde vil få informasjon av sin kommune eller sitt lokale renovasjonsselskap. Les mer om de ulike prøveprosjektene i sidemenyen.

Hva skjer med tekstilene som blir samlet inn?

Prøveprosjektet skal registrere mengde og analysere kvaliteten på de innsamlede tekstilene i hvert område. I tillegg skal prosjektet kartlegge hvordan innbyggerne opplever den nye ordningen. Dette vil danne grunnlag for anbefalinger om fremtidige løsninger for hele Norge.

Tekstilene som samles inn i prøveprosjektet vil sendes videre til ombruk og gjenvinning. I dag går om lag 3 prosent til ombruk i Norge. Rundt 97 prosent eksporteres til sortering for ombruk og materialgjenvinning i Europa. Av disse 97 prosentene, går 75 prosent til ombruk, 18 prosent går til materialgjenvinning og 7 prosent går til energigjenvinning.

Hvordan blir fremtidens tekstilinnsamling?

Innen 2025 må alle kommuner ha en innsamlingsordning for tekstiler, klær og sko. Dette prosjektet vil gi et godt grunnlag for å finne de beste løsningene for innsamling av:

  • tekstiler, klær og sko som kan brukes på nytt
  • ødelagte tekstiler, klær og sko som kan gå til materialgjenvinning og bli til nye produkter.

Samarbeidende aktører i prosjektet vil også se på muligheten for å bygge gjenvinningsanlegg for tekstiler i Norge.

Brukbart eller ødelagt?

Om et plagg mangler en knapp eller har et lite hull, betyr det ikke nødvendigvis at det er ødelagt. Er det lett å reparere, leverer du det sammen med andre brukbare tekstiler.

I filmene under gir vi deg tips til hvordan du finner ut om plagget (og skoene) er brukbare eller ødelagte.