Bli med og få enda flere til å sortere riktig i hverdagen

Hvordan få flere beboere til å sortere søppelet sitt? Vet alle hva som skal sorteres hvor? Det er ikke alltid like lett å vite hva som skal sorteres hvor.

Med våre sorteringsplakater kan dere enkelt få fortalt hva som skal sorteres som hva. Heng de opp på felles søppelrom, på oppslagstavler eller legg i postkassene til beboere. Plakatene kan også brukes selv om du ikke bor i et sameie eller borettslag.

Bruk de selv og del med venner som trenger en hjelpende hånd til kildesorteringen.

Last ned sorteringsplakater

Plakater vanlige avfallstyper:

Plakat for farlig avfall

Sorteringsplakater - søppelrom
Sorteringsplakater - lever inn gratis
Sorteringsplakater - Farlig avfall