Om kampanjen Slank Restavfallet

Kampanjen Slank Restavfallet har som mål å få folk til å reflektere over egne forbruksvaner, ressursene de bruker og avfallet de produserer. Kampanjen skal både bidra til at folk kaster mindre og at de blir flinkere til å kildesortere det avfallet de har.

TRENGER EN SLANKEKUR:  Den norske restavfallsposen får i seg for mye.  FOTO: LOOP

Del denne saken

Vår velstand har gjort nordmenn til noen av verdens beste i å bruke og kaste. Det går hardt utover miljøet og ressursene. Avfallsmengden fra norske hjem har fordoblet seg på 20 år. Til tross for at folk kildesorterer, produserer vi like mye restavfall som før.  Heldigvis finnes det en effektiv kur: Å slanke restavfallet. Når vi blir bevisste på hva vi faktisk kaster i restavfallet blir vi også mer oppmerksomme på egne vaner og hvilke konsekvenser disse har i et større perspektiv. Slank restavfall-kampanjen har som mål å få folk til å bli mer bevisste på eget forbruk, kaste mindre og kildesortere mer.

Bak kampanjen står sortere.no, som driftes av LOOP – Stiftelsen for Kildesortering og Gjenvinning. LOOP jobber for å motivere til mer og bedre kildesortering hjemme, på jobben og på skolen. LOOP er i tillegg opptatt av å bevisstgjøre og få forbrukere og bedrifter til å ta grønnere valg i hverdagen og produsere mindre avfall. LOOP samarbeider med kommunale og interkommunale avfallsselskaper, returselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner over hele landet.

Flere sentrale aktører i miljø, gjenbruks- og gjenvinningsbransjen er med på Slank restavfall-kampanjen. Miljødirektoratet støtter kampanjen.

Disse selskapene er med på kampanjen:

  • Grønt Punkt Norge: et non­profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.
  • Syklus: ansvarlig for innsamling og gjenvinning av glass­ og metallemballasje
  • Infinitum: ansvarlige for panteordningen og gjenvinning av panteflasker og bokser
  • EE­-selskapene RENAS, ERP-recycling og Elretur: ansvarlig for innsamling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall
  • Batteriretur: Non­profit selskap ansvarlig for innsamling og gjenvinning av batterier
  • Fretex: Innsamler av klær og tekstiler til gjenbruk og gjenvinning
  • Matvett: Mat- og serveringsbransjens satsing for å forebygge og redusere matsvinn i hele verdikjeden
  • 172 kommuner er aktivt med på å ta ut kampanjen lokalt og organisere aktiviteteter

Har du spørsmål om kampanjen?

Ta kontakt med oss på e-post: post@sortere.no.