Lett å lykkes med

La deg ikke friste til å kaste papir i restavfallet. Å kildesortere papir og kartong er både viktig og svært enkelt.

ENKELT: Papir og kartong er noe av det enkleste vi kan kildesortere. Er du usikker på om emballasje er av plast eller papir, så kan du ta rivetesten: Kan du rive i emballasjen, så er det papir.    FOTO: Linda Cartridge/LOOP

Del denne saken

Vi drikker store mengder juice- og melkeprodukter hver dag. Med på kjøpet følger nærmere 20 000 tonn drikkekartong i løpet av et år. Visste du at tomme juice- og melkekartonger kan gjenbrukes 5-6 ganger? Det kan også emballasjekartong. Emballasjekartong er papiremballasje uten en bølget kjerne, som brukes på frossenpizza, frokostblandinger, småelektronikk, leketøy og så videre. Vi sparer store mengder trær, vann og klimautslipp når vi gjenbruker kartong fremfor å produsere ny fra bunnen av. Når vi gjenvinner kartong bruker vi om lag ¼ av energien i forhold til produksjon fra nytt trevirke.

Skyll, brett og stapp om du vil

Emballasjekartong som det f.eks har vært tacoskjell, ris eller pasta i, er ren og kan gjenvinnes slik den er. Drikkekartonger derimot skal skylles, få renne av seg og brettes før de leveres til gjenvinning.  Ta gjerne et sveip med oppvaskbørste og kaldt vann dersom kartongen har inneholdt drikkeyoghurt. Det er opp til deg om du f.eks ønsker å stappe seks kartonger oppi den syvende.

Returlotteriet – bli rik på kildesortering

Å gjenvinne papir og kartong og er altså bra for miljøet, men visste du at det også kan gjøre deg rik? Skriver du navn og nummer på drikkekartongene du leverer til gjenvinning, så blir du nemlig med på returlotteriet. Nytt av i år, er at hver kartong er et lodd.
Lager du en kartongkubbe der seks kartonger er stappet oppi den syvende, har du mulighet til å vinne de største pengepremiene.

Smart oppbevaring hjemme

Plasser gjerne beholderen for kartong og papir der avfallet oppstår. Det gjør det mindre fristende å kaste papir i restavfallet. Har du en stor dunk til papir på kjøkkenet eller gangen, så er det lett for alle å kaste alt fra små melkekartonger til større esker riktig sted. Blir det fort fullt i papirdunken du har ute, så kan du passe på at all papir og kartong er presset flat, eventuelt bestille en større dunk.

Slik gjenvinnes det

Drikke- og emballasjekartong samles stort sett  inn sammen med papp og annet papir i den kommunale innsamlingsordningen. På sorteringsanlegg går emballasjekartongen enten sammen med papp- eller papirstrømmen videre til materialgjenvinning. Utsortert drikkekartong blir til ny kartong i Sverige. Gjenvinningsprosessen innebærer at papiret blir revet opp i små biter og blandet med vann slik at det blir en grøtaktig masse. Massen tørkes, presses og rulles på store ruller som sendes ut på markedet som ny råvare, som f.eks avispapir eller nye kartonger til produkter som frossenpizza.

Norske fabrikker som bruker papir og papp i sin produksjon er bl.a. Norske Skog på Skogn hvor det produseres avispapir og Peterson på Ranheim i Trondheim som produserer bølgepapp. En del selges også til utenlandske papp- og papirfabrikker.

Gjenvinning av papir og kartong

Hvorfor: Når vi gjenvinner kartong bruker vi om lag ¼ av energien i forhold til produksjon fra nytt trevirke. Vi sparer 14 trær for hvert tonn gjenvunnet papir!

Hvordan: Drikkekartonger skal skylles, få renne av seg og brettes før det leveres til gjenvinning. Plastkorker kan være på. De blir tatt hånd om i gjenvinningsprosessen. Emballasjekartong kan brettes for å spare plass for de legges i dunken for papirinnsamling.

Vanskelighetsgrad: lett

Godt å vite: Du behøver ikke å fjerne taperester eller plastvinduer på konvolutter og emballasjekartong. Det blir tatt hånd om i gjenvinningsprosessen.
Hvem: Grønt Punkt er ansvarlig for returordningen av drikke- og emballasjekartong i Norge.

Miljøgevinst:

Når vi materialgjenvinner 1 kg emballasjekartong sparer vi miljøet for 1,5 kg CO2 utslipp. Når vi gjenvinner kartong bruker vi om lag ¼ av energien og 90 % mindre vann i forhold til produksjon fra nytt trevirke. Fibrene fra kartong kan brukes 5-6 ganger før de er utslitt.

Hva er emballasjekartong:?  

Kartong som ikke har en bølget kjerne og brukes på frossenpizza, frokostblandinger, småelektronikk, leketøy og så videre kalles emballasjekartong.

Vi sparer store mengder skog, vann og klimautslipp når vi kildesorterer papir og kartong. Her er baller med utsorterte drikkekartonger klare for gjenvinning i Sverige. FOTO: Grønt Punkt