Husk å pante – Ikke kast bort energien

Vi sparer verden for enorm energisløsing når vi panter flasker og bokser i stedet for å kaste dem.

VERDENS BESTE: I Norge er vi så heldige å ha et pantesystem som er kåret til verdens beste og mest effektive – for naturen. I mange land finnes det ikke tilsvarende pantesystemer og mange drikkeflasker havner i naturen. Foto: Kunstner og fotograf Magnus Torsne står bak installasjonen og bildene.

Del denne saken

I Norge har vi verdens beste pantesystem. Ikke noe annet tilsvarende system er så bra for naturen. Til tross for dette kaster ca. hver og en av oss 15 panteflasker og -bokser i restavfallet som kunne vært pantet. Det høres kanskje ikke så mye ut, men til sammen i Norge kaster vi 75 millioner flasker og bokser i søppelet.

Hvorfor er det så viktig å pante flasker og bokser?

Vi sparer verden for ressurser og klimautslipp når vi panter i stedet for å kaste. Dersom vi hadde pantet alle boksene og flaskene vi kaster i restavfallet, så hadde vi spart nok energi til å drive alle de 355 snøkanonene i Hemsedal, døgnet rundt i de 4 vintermånedene, i 3½ år! Bare ved å pante én flaske, sparer du nok energi til å fullade mobilen 70 ganger. Når du derimot kaster en panteflaske i restavfallet, går den til forbrenning. Det er en meningsløs måte å behandle plast og aluminium på siden ressursene går tapt.

Miljøet vinner når vi panter

Vi sparer 95 prosent av energien når vi gjenvinner en drikkeboks av aluminium, fremfor å produsere en ny boks fra bunnen av. Dersom vi i stedet kaster den i restavfallet, blir den brent. Dermed sløser vi med energi og mister muligheten til å bruke det verdifulle materialet på nytt.

Pant der du kjøper drikke

Ikke noe sted i verden er det like lett å pante flasker som i Norge. Her kan du pante flasker og bokser alle steder hvor det selges. Det gjør det lett å pante en tom drikkeflaske selv når du er på farta. Det er bare levere den på nærmeste kiosk eller butikk.

Du kan pante flasker og bokser alle steder hvor det selges

Slik gjenvinnes flaskene

Flasker og bokser blir presset sammen inne i panteautomaten, og går rett til Infinitum sitt anlegg. Her blir de sortert, og presset til store terninger, og deretter går det til materialgjenvinning. Alle drikkeboksene går til Hydro i Holmestrand og drikkeflaskene går til Cleanaway AB i Norrkoping. Nylig ble Infinitum sitt pantesystem kåret til verdens beste og mest effektive pantesystem i en LCA rapport. Rapporten tok for seg hele verdikjeden og beviser hvor miljøeffektivt pantesystemet i dag er. Ikke noe annet tilsvarende system er så bra for naturen. Nå som du vet dette vil du vel aldri kaste en panteflaske i restavfallet igjen?

Panting før og nå

I Norge er det Infinitum AS som eier og drifter pantesystemet av flasker og bokser med pantemerke. Tidligere fantes det i tillegg et eget system for ombruk der ombruksflasker ble fraktet tilbake til bryggeriene for vasking og tapping. Dette medførte unødvendig mye transport av stort volum. Dette systemet ble gradvis borte fra 2012. Produsenter med ombruksemballasje la over til Infinitum sitt system.

Unikt for Skandinavia

I andre land som ikke har pantesystem ser man ofte brusflasker og ølbokser flyte rundt i parker og langs veiene, i stedet for å bli samlet inn og gjenvunnet til nye flasker og bokser. Ikke bare er dette å kaste bort en verdifull ressurs. Dette fører også til at flaskene ofte til slutt havner i havet som søppel. Forsøpling er et stort miljøproblem og verdens hav fylles opp med plast. (Kilde: Infinitum Magasin)

Gi panten til en god sak

Infinitum, som er ansvarlig for pantesystemet, har innført konseptet verdipant. Det vil si når du panter og samtidig gir pengene til en god sak. Det er mange der ute; skoleklasser, idrettsforeninger, veldedige organisasjsoner og private, som samler inn pant til et godt formål. Vi ønsker å kalle dette for «verdipant» slik at de som jobber for den gode saken, kan vise at «det har en verdi». Flasker og bokser «har en verdi» for miljøet, og pantebeløpet «har en verdi» til veldedighet. Infinitum ønsker at «verdipant» blir et begrep for denne type aksjoner.

OM GJENVINNING AV PANTEFLASKER

Hvorfor: Når du gjenvinner flasker og bokser med pant, så unngår du at verdifulle gjenvinnbare ressurser av plast og aluminium går tapt. I tillegg sparer du miljøet for store klimautslipp. For eksempel sparer vi 95 prosent av energien når vi gjenvinner en drikkeboks av aluminium, fremfor å produsere en ny boks fra bunnen av.

Hvordan: Alle som selger drikkevarer i Norge er forpliktet til å ta imot flasker og bokser med pant. Dermed er det enkelt å alltid pante alt.

Vanskelighetsgrad: Enklere blir det ikke.

Gjenvinningsgrad: 100 %

Godt å vite: De nordiske landene er alene om å ha nasjonale, effektive pantesystemer. Drar du f.eks. til Spania eller England, så finnes det ikke pantesystemer i det hele tatt.

Miljøgevinst:
Når vi gjenbruker plasten og aluminiumet fra gamle bokser og flasker til å lage nye, så reduseres også CO2 utslippene dramatisk. Dersom vi panter 1 kg med drikkebokser i stedet for å kaste dem i søppelet, sparer vi energi tilsvarende 11 liter råolje. Dersom vi panter 1 kg med plastflasker i stedet for å kaste dem i søppelet, sparer vi energi tilsvarende 3 liter råolje.

Hvem: Infinitum AS er ansvarlig for pantesystemet i Norge

Hva blir det til? Når du leverer inn brukte flasker og bokser med pant, så blir de til nye flasker og bokser.

Få grønt påfyll med Infinitum Magasin og Movement
For å inspirere folk til en grønnere hverdag har Infinitum startet en miljøbevegelse og et magasin for unge. Infintitum Movement er en bevegelse for ungdom som er opptatt av miljø som drives frem av unge, miljøengasjerte mennesker, blant annet surfer og miljøverner Simen Knudsen og snowboard-legenden Terje Håkonsen. Målet er at disse skal inspirere andre unge mennesker til å engasjere seg i miljøsaken og bli mer bevisst på hvordan de selv påvirker miljøet. Engasjer deg du også!

På nettsiden infinitummovement.no og i magasinet Infinitum, handler alt innhold direkte eller indirekte om miljø, miljøvern, ressurser, forbruk, gjenbruk og resirkulering. Du får blant annet tips til miljøvennlig shopping, kultur, reiser, fritid og helse. Infinitum magasin kan blant annet kjøpes hos Narvesen. Bladet har fått masse ros for sitt inspirerende design og innhold.

MILJØVENNLIG: Dagens pantesystem har gjennomgått mange forbedringer. I dag klemmes bokser og flasker sammen umiddelbart ved panting, deretter  smeltes de om til nye flasker og bokser på effektive anlegg. Foto: Kunstner og fotograf Magnus Torsne står bak installasjonen og bildene.