Vi bruker og kaster som aldri før. Se hva vi fant da vi åpnet en typisk norsk søppelpose. I filmserien Dunkendialogene får vi et innblikk i hva restavfallet synes om våre dårlige vaner.