Enkelt å levere batterier til gjenvinning

Alle butikker som selger batterier tar i mot disse til gjenvinning. Det gjør det enkelt for deg å gjøre noe for miljøet.

SAMLE OG LEVERE: Å samle batterier du har liggende hjemme og levere de til gjenvinning er svært enkelt og viktig. Foto: Åsa Maria Mikkelsen.

Del denne saken

Selv om mange er flinke til å levere elektrisk og elektronisk avfall riktig, så er det mange som slurver med de små tingene, som innlevering av batterier. Det er det ingen grunn til, for å levere inn batterier er noe av det enkleste du kan gjøre for å slanke restavfallet.

Det finnes mange ulike typer batterier. Det kan være ørsmå batterier til for eksempel i klokker eller høreapparater, vanlige batterier til lommelykter og leker eller større batterier i elektronikk og kjøretøy.

Inneholder batterier miljøgifter?

Heldigvis er ikke alle batterier miljøskadelige. Vi skiller mellom miljøtilpassede og miljøskadelige batterier. I dag er tungmetaller fjernet fra vanlige husholdningsbatterier slik at de ikke lenger er miljøskadelige. Batteriene skal likevel leveres til gjenvinning, slik at materialene kan brukes igjen.  

Noen batterier er miljøskadelige. Miljøskadelige batteriene kan inneholde tungmetallene kadmium (Cd), kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Disse stoffene er blant de farligste miljøgiftene vi kjenner til og kan gjøre stor skade på miljø, dyr og mennesker dersom de kommer på avveie. Slike batterier er merket med en avfallsdunk med kryss over, i tillegg til symbolet for et av de tre tungmetallene, Cd, Hg eller Pb. Det er ikke alltid så lett å se forskjell, men det ser de som gjenvinner batteriene. Det er svært viktig at de miljøskadelige batteriene blir levert inn.

Når batteriene gjenvinnes, så kan materialene brukes på nytt. Vanlige husholdningsbatterier inneholder sink. Det antas at vi vil gå tom for sink om ti år, hvis vi fortsetter å utvinne like mye som vi gjør i dag. Derfor er det viktig å bruke råvarer flere ganger fremfor å stadig utvinne nye fra naturen. Når du leverer inn batteriene dine til gjenvinning så bidrar du til å ta vare på ressursene.

Hva gjør du med batteriene?

Å levere batterier til gjenvinning er enkelt. Uansett hvilken type batteri du har, kan du levere det til en forhandler som selger tilsvarende batterier eller på kommunale mottak. Alle matbutikker tar imot vanlige batterier. Du finner ofte en liten miljøstasjon i butikken der du også kan levere andre ting til gjenvinning. Det kan være noe restenergi igjen i brukte batterier, så teip polene før du leverer de fra deg. På den måten gjør du batteriene mindre brannfarlige.

Har du gamle batterier i skuffene? Lever de inn til gjenvinning slik at ressursene ikke kommer på avveie, men blir gjenvunnet.

Unngå at gamle batterier blir liggende i skuffer og skap. Samle heller brukte batterier i en liten beholder som det er lett å ta med seg i handlenettet når du skal til matbutikken. For mange fungere det fint å ha en liten boks i kjøkkenskuffen, med en taperull oppi, så glemmer du ikke å teipe polene.

OM GJENVINNING AV BATTERIER

Hvorfor: Ved å gjenvinne miljøskadelige batterier, så unngår vi at miljøgifter slipper ut. Samtidig sparer vi ressurser og klimautslipp ved å gjenvinne materialene i batteriene. Ved å gjenvinne de vanlige miljøtilpassede batteriene, så sparer vi også bruk av naturressurser og klimautslipp.

Hvordan: Samle brukte batterier i en passende beholder. Huske å tape polene for å unngå brannfare under transporten. Lever de inn hos en forhandler som selger tilsvarende batterier. Vanlige batterier kan f.eks leveres på matbutikken. Batterier kan også leveres til mottak for farlig avfall og kommunale miljøstasjoner. Sjekk på sortere.no. Husk: Ingen batterier skal kastes i restavfallet.

Vanskelighetsgrad: Superenkelt

Gjenvinningsgrad: Alle batterier blir sendt videre til gjenvinningsverk og alt som er mulig å jgjenvinne i et batteriene blir gjenvunnet.

Godt å vite: Det kan være noe restenergi igjen i batteriene, så tape polene på batteriene før du leverer de fra deg!

Miljøgevinst: I tillegg til å ta vare på verdifulle naturressurser, går miljøskadelige stoffer, som bly, kvikksølv og kadmium, inn i lukkede kretsløp i gjenvinningsprosessen. Da unngår vi at disse stoffene kommer på avveie der de kan være skadelige for mennesker, dyr og natur.

Hvem: Selskapet Batteriretur® sørger for at brukte batterier som er levert inn, blir sendt til godkjente behandlingsanlegg.

Hva blir det til?

  • Plasten fra blybatterikassene kan bli til isskraper
  • Bly til nye blybatterier
  • Sink til sink i nye batterier, til korrosjonsbeskyttelse eller pigment i maling og i metallegeringer
  • Kadmium til nye kadmiumbatterier
  • Nikkel og kobolt til metallegeringer i stålindustrien

Lær mer
batteriretur.no
erdetfarlig.no
miljostatus.no/batterier
sortere.no