Dette er søpla di

Kun ⅓ av det som kastes i restavfallet i norske hjem er søppel. Ca. ⅔ av det hver nordmann kaster i restavfallet kunne vært kildesortert, gjenbrukt eller spist opp. Disse bildene viser hva hver og en av oss kaster i restavfallet som egentlig er verdifulle naturressurser.

Del denne saken

Om bildeserien

Bildeserien er laget i et samarbeid mellom LOOP (Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning), Made by Handverk v/Eivind Stoud Platou og fotograf Morten Borgestad.

Rapporten om Den norske restavfallsposen er utarbeidet i samarbeid med Mepex, som har gjennomført plukkanalyser av restavfallsposer i hele Norge.