Å kildesortere papir og kartong er både viktig og svært enkelt.

Linda Eide sine tips til hvorfor og hvordan du skal slanke restavfallet vekker kallet i oss alle. La deg bevege og inspirere!