Vårt velferdssamfunn overgår alle andre spesielt på ett område: Vår evne til å produsere søppel. Heldigvis finnes det en kur. Les antropologens innsiktsfulle tips !