Visste du at du sitter på verdifulle og sjeldne ressurser som det er knapphet på i verden?