ANTROPOLOGEN: Alt du forbruker blir til søppel

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen mener vi må tenke mer som våre tippolderforeldre for å få kontroll på vår formidable søppelproduksjon.

Del denne saken

1. Noe enkelt man kan gjøre for å slanke restavfallet?

– Tenk generelt mer som dine tippoldeforeldre. De fant nytte i ting vi ville ha kastet på dynga uten å tenke oss om.

For hundre år siden kom det meste til nytte. Tiloversbleven mat ble spist av husdyr, tjenerskap eller tiggere, og ødelagte ting ble reparert, ikke kastet. I de fleste vestlige land fantes en hel liten samfunnsklasse av barn og voksne som levde av å samle filler, flasker og fett, som de senere solgte for noen skillinger til industrien. Dessuten var det lite engangsemballasje i omløp.

– Rydd i kjøleskapet, og dra på mange små handleturer i stedet for noen få store.

2. Hva er viktig for å oppnå varige resultater?

– Ta vare på tingene dine. Før hadde ikke folk så mange ting og de var dyre.

I Norge kaster vi i skrivende stund femti prosent mer enn for bare ti år siden. Mange nye produkter lages med innebygget slitasje for å øke omløpshastigheten, eller de går av moten og havner på salg etter kort tid, før de ender på dynga. Brukbare ting blir til søppel fordi man har råd til å kaste og erstatte dem. Det lønner seg ikke å reparere den gamle skinnjakken eller CD-spilleren med defekt linse. Det sier seg selv at et forbrukssamfunn også er et forsøplingssamfunn.

Gjennom hele menneskets historie til nå har det vært for få folk og for mye natur. Naturen måtte bekjempes og temmes, og den var en konstant trusel mot det lille menneskene hadde klart å bygge opp. Nå er situasjonen omvendt. Det er for mange mennesker og for lite natur, og naturen må aktivt beskyttes for å ha en sjanse.

3. Hva kan du gjøre for å holde motivasjonen til å slanke restavfallet oppe?

– La det gå sport i det, sett deg mål og slå noen personlige rekorder!

Vær bevisst på din egen søppelproduksjon. Alt du forbruker, blir før eller siden til søppel.

Det moderne velstandssamfunnet overgår alle andre kjente samfunnstyper på en rekke områder, men kanskje mest av alt på nettopp det området innbyggerne helst vil slippe å tenke på, altså søppelproduksjon.