Kildesortering i sandnes

Våre ordninger for avfall

Papir, kartong, papp, drikkekartong

I Sandnes kildesorteres papir/papp/drikkekartong i blå beholder som tømmes hver 4. uke. Drikkekartongene skylles, brettes og stappes i kubber, som legges i blå beholderen.
Du kan velge mellom ulike beholderstørrelser, spør kommunen om råd.

Les mer

Farlig avfall og småelektronikk

Farlig avfall og EE-avfall (små elektronikk) legges i rød beholder. Henting bestilles via www.hentavfall.no

Av sikkerhetsmessige grunner ber vi deg om å ikke la den røde beholderen stå ute natten over. Den røde beholderen må settes ut innen klokka 07:00 på hentedagen. Du er selv ansvarlig for at beholderen oppbevares forsvarlig i hjemmet: Innendørs og utilgjengelig for barn. Lokket er forsynt med barnesikret lås som alltid skal være forsvarlig lukket.

Henting av grovavfall

Bestill henting av grovavfall på www.hentavfall.no 

Les mer

Bioavfall (mat- og hageavfall)

I Sandnes har husstandene et innespann for sortering av matavfall på kjøkkenet. matavfallsposer settes i denne. Når matavfallsposen er full legges hele posen i den brune beholderen. Grønt hageavfall kan også legges i brun beholder og denne tømmes hver annen uke.
Hver abonnent/boenhet får utlevert 2 ruller med totalt 150 stk. matavfallsposer en gang i året.

Les mer

Plastemballasje

Sorteres i egne sekker. Hentes hver 4.uke, samme tømmedag som papiravfall. 
Går man tom for sekker, kan nye hentes gratis hentes på kommunens servicekontor, på Høle bibliotek eller Sandnes bibliotek (i åpningstidene)

Les mer

Restavfall

I Sandnes legges restavfall i grå/sort beholder. Du kan velge mellom ulike beholderstørrelser, spør kommunen om råd.
Dersom du av og til har for mye restavfall kan du kjøpe ekstra sekk for dette avfallet. Sekken kjøpes på Servicekontoret i Sandnes kommune for kr. 65,-.

Les mer

Mottak, farlig avfall

Du kan i tillegg til henteordningen levere farlig avfall gratis ved Sele og Forus gjenvinningsstasjon. Ordningen gjelder kun husholdninger.

Ubetjent miljøstasjon for glass- og metallemballasje

Her kan du levere glass- og metallemballasje. Flere av miljøstasjonene har også tøycontainere.

Innsamling av hageavfall

I 8 uker hvert år, på utvalgte steder, vil vi ha bemannet mottak for hageavfall 

For 2018 gjelder det ukene: 16,17,18,19 og 37,38,39,40.
For mer informasjon, se Tømmekalenderen
 
Sommeråpent på alle lørdager i juni og august
på Vatne driftsstasjon, kl. 10:00-14:00
Her kan man gratis levere hageavfall, farlig avfall og EE-avfall (elektrisk- og elektronisk avfall)
 
 
 

Les mer

Hjemmekompostering

Som et alternativ til brun dunk kan du også anskaffe din egen kompostbinge. Kompostbinge kan lånes av Sandnes kommune, mot et depositum. Matrestene dine kan bli til da næringsrik jord du kan benytte i hagen din. Hver vår og høst arrangeres  kurs i hjemmekompostering året. Kurset er gratis og åpent for alle. Mer informasjon finner du på www.sandnes.kommune.no/avfall. Eller ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 51 33 60 00 dersom du er interessert.

Les mer

Hytterenovasjon m/papirsortering

Enkelte lokasjoner for hytterenovasjon har og egen sortering for papir/papp

Hytterenovasjonen er forbeholdt hytteeiere i Sandnes kommune

Les mer

Hytterenovasjon

Hytterenovasjonen er forbeholdt hytteeiere i Sandnes kommune

Les mer

Lever gratis til butikk som selger samme type produkt


Pant

Alle butikker og kiosker som selger flasker og bokser med pant er pliktige til å ta imot og utbetale pant. Butikker og kiosker uten panteautomat kan kun ta imot en begrenset mengde, og kan henvise deg til en butikk med automat om du har mange panteflasker.

Elektrisk avfall

Du kan leveres elektrisk avfall gratis til alle butikker som selger den typen produkt du skal levere inn (elektroforhandler, dagligvare, lekebutikk, lampebutikk, bokhandel eller lignende) eller til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Lyspærer og lysrør

Du kan levere lyspærer og lysrør gratis til alle butikker som selger den typen produkt du skal levere inn (dagligvare,elektroforhandler, lampebutikk eller lignende) eller til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Batterier

Alle batterier kan leveres gratis til butikker som selger samme type batterier, uavhengig av merke.

Gjenvinningsstasjoner vis i kart

Forus gjenvinningsstasjon og Byttebuå

Sele gjenvinningsstasjon

Kontakt

4305 Sandnes

Tlf.
servicekontoret@sandnes.kommune.no

MeldFeil på kommunens hjemmeside kan man bruke for å melde inn feil og mangler ved kommunens renovasjonsordning. Kan også benyttes ved feil og mangler vedørende vann, avløp, vei, park, miljø, forurensning eller idrett.