Hva gjør vi med søpla vår i koronaens tid?

Du merker det kanskje allerede. Når det meste i samfunnet vårt stenges ned, og vi tilbringer hele dager hjemme, blir det mer avfall. Avfallsbransjen er under stort press nå, og står i frontlinjen hver eneste dag for å holde avfallshåndteringen i gang. Gi derfor de som henter søpla di et stort smil og en tommel opp, de gjør en formidabel innsats for å holde samfunnet vårt i gang under denne krisen❤️.

På denne siden vil vi i sortere.no holde deg oppdatert og gi deg tips og råd om avfallshåndtering etter hvert som situasjonen utvikler seg. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram.

Gjenvinningsstasjoner stenges – hva nå?

Allerede de første dagene etter at skoler og barnehager ble stengt, meldte flere renovasjonsselskaper om stengte gjenvinningsstasjoner, eller sterkt reduserte åpningstider. Dette skjer i et raskt tempo for å hindre smittespredning og forebygge for sykdom blant ansatte som jobber med avfall. I tillegg blir dette gjort for å kunne frigjøre personell til mer kritiske samfunnsoppgaver, som det å hente avfallet hjemme hos deg.

Lag minst mulig avfall – og oppbevar avfallet selv til smittefaren er over

Unngå å skape mer avfall enn høyst nødvendig. Pusser du opp nå, er det ikke sikkert at du får levert avfallet. Setter du likevel i gang et slikt prosjekt, må du ha mulighet til å oppbevare avfallet selv i en lengre periode. Det samme gjelder om du rydder i hus, bod og garasje – ha et sted der du samler det som skal leveres til gjenvinningsstasjonen. Vi vil anbefale at du heller bruker denne tiden til å planlegge oppussingsprosjekt, fremfor å sette i gang. Da er du med på dugnaden for å skape så lite avfall som mulig. Det kan være fristende å drømme seg bort på nett og oppgradere både utstyr og klesskapet. Netthandel bidrar til mye søppel, som må hentes og håndteres. Vi oppfordrer deg heller til fokusere på å reparere det du har i denne tiden. Det finnes mange bra sider på nett som forklarer alt fra lapping av bukser, mekking av sykkel til hvordan du fisker en stekepanne med bulk. Som for eksempel tavarepådetduhar.no.

Gjenvinningsstasjoner som er åpne ønsker færrest mulig besøkende

Selv om gjenvinningsstasjonen er åpen, anbefaler vi deg å vente med å dra dit til smittefaren er over eller det kommer nye retningslinjer. Dersom du har fått påvist smitte, er i karantene eller har forkjølelsessymptomer, så skal du ikke dra til gjenvinningsstasjonen. Om det er absolutt nødvendig for deg å dra på gjenvinningsstasjonen er det viktig at du følger helsemyndighetens generelle råd.

Økt fare for forsøpling

Faren for forsøpling kan øke etter hvert som gjenvinningsstasjoner stenges. Avfall som dumpes eller hensettes vil både kunne bidra til økt smittefare og forurensning. Å dumpe avfall er forbudt og kan straffes med bøter og fengsel. Ta kontakt med din kommune dersom du finner avfall som er dumpet eller hensatt.

Henting av avfall hjemme – hvordan kan du redusere smittefaren?

Nå er tiden for å gi et stort smil til og en tommel opp til de som henter avfallet hjemme hos deg ❤️. Renovatørene er en del av frontlinjen som gjør en formidabel innsats for å holde samfunnet vårt i gang under denne krisen. Hver dag skal de tømme tusenvis av søppelspann fra de som er friske, de som sitter i karantene, og fra de som har blitt syke.

Slik kan du gjøre jobben til renovatørene så enkel og trygg som mulig:

  • Desinfiser eller vask håndtaket på dunken dagen før avfallet blir hentet.
  • Vask dunkene etter de er blitt tømt.
  • Sørg for at posen er godt knyttet igjen før du kaster den i dunken. Bruk heller en pose for mye enn en for lite nå.
  • Pass på at avfallet ligger oppi dunken, og ikke havner på utsiden. Lokket må være på. Ikke legg søppelposen oppi eller ved siden av overfylte dunker.
  • Sorter så mye som mulig. Er du usikker på hva som skal hvor, sjekk sortere.no. For eksempel kan matrester som havner sammen med sortert avfall utsette de som behandler avfallet for smitte.
  • Kast verken sigarettsneipen, epleskrotten eller drikkebegeret på gaten. Ta det med til nærmeste søppelspann, eller ta det med deg hjem.

Unngå levering av batterier, elektronikk og medisinsk avfall til butikker

Matbutikker og apotek holder åpne for at vi som samfunn skal holde oss i gang. Det er en krevende situasjon, og det er svært viktig at de som arbeider i butikkene holder seg friske. Vi oppfordre deg til å unngå å levere lyspærer, batterier, medisinrester og elektronikk til butikker til smittefaren er over eller det kommer nye retningslinjer.

Batterier

Vanligvis råder vi deg til å levere inn batterier så ofte du kan. Men det ønsker vi ikke nå – tvert i mot. For å sikre at batteriene håndteres på en sikker måte taper du polene (se film om hvordan du taper polene) og oppbevarer disse på en trygg plass hjemme. Det er veldig viktig at du ikke kaster batterier i restavfallet. Batterier utgjør en brannrisiko både i avfallsbeholderen din, under transport og på gjenvinningsanlegget.

Elektronikk

Elektronikk som er ødelagt skal du oppbevarer hjemme inntil videre. Vent også med å bytte ut elektronikk. Tenk på felleskapet og behold telefonen eller komfyren din litt lenger om den fremdeles fungerer, fremfor å kjøpe ny. I tillegg til å bidra til redusert smittefare, sparer du miljøet for uttak av naturressurser, som oppstår når noe nytt skal inn, og noe gammelt skal ut.

Medisinsk avfall

Medisiner du ikke bruker lengre er regnet som miljøfarlig avfall og skal ikke helles ut i vasken, i toalettet eller kastes i restavfallet. Medisinrester kan du vanligvis levere inn til apotekene for destruksjon (merk: en del medisiner kan brukes selv om de er gått ut på dato). Slik situasjonen er nå anbefaler vi deg å samle medisinrester hjemme, og levere disse inn når forholdene tilsier at det er forsvarlig. Medisinrester kan utgjøre en smittefare for personell som skal motta dette på apoteket.

Har du brukte bandasjer, plaster og lignende, så pakk dette godt inn før du kaster dette i restavfallet. Bruk gjerne en egen pose til denne typen avfall nå.

Pant

Pant kan du ta med neste gang du må på butikken og levere inn som vanlig. Det er allerede gode rutinere i butikkene på renhold av panteautomaten, i tillegg til ekstra gode rutiner nå på knappene på automaten. Bruk vask eller antibac som er tilgjengelig ved pantemaskinen.

Etter at panten er levert inn, presses den sammen inni maskinen og går rett ned i en stor sekk. Det betyr at de som arbeider i butikkene ikke trenger å være i kontakt med flaskene og boksene. Til vanlig bruker de som håndterer panten hansker og har gode rutiner på håndhygiene.