Viser leveringssteder for:

Info om sortering i din kommune.

Kommune Info i
Hva betyr symbolene?

Kildesortering og gjenvinning

sortere.no finner du informasjon om hvorfor og hvordan du kildesorterer. Velg avfallstype under for å lese mer.

plastemballasje

metallemballasje

glassemballasje

elektrisk og elektronisk avfall

drikkekartong

bølgepapp

farlig avfall

batterier

pant

matavfall

restavfall

hageavfall