Viser leveringssteder for:

Info om sortering i din kommune.

Kommune Info i
Hva betyr symbolene?

Metall

Metall er all type jern og metall som ikke er emballasje.

Hva blir det til

Etter mottak, sortering og behandling selges jern, metaller og andre gjenvinnbare deler til smelteverk og videreforedlere i Norge og utlandet. Fordi jern kan smeltes om, utgjør disse produktene viktige råvarer for industrien, og brukes i produksjonen av nye jern- og metallprodukter.

Metallet leveres til Vest Metall Retur.

Skraphandlere henter metaller (returmetallomsetning) fra gjenvinningsstasjoner. Det meste av metallet resirkuleres ved Norges største gjenvinningsbedrift i Mo i Rana.