Viser leveringssteder for:

Info om sortering i din kommune.

Kommune Info i
Hva betyr symbolene?

Metallemballasje

Gjenvinning av metaller er svært miljøbesparende både når det gjelder energi og CO2 utslipp. Ved å gjenvinne aluminium bruker man bare rundt 5% av energien det tar å utvinne nytt aluminium og vi sparer ca 2,5 kg CO2 per kilo materialgjenvunnet aluminium.

Metallemballasje inkluderer all emballasje av metall (unntatt drikkebokser med pant), for eksempel hermetikkbokser, aluminiumsformer, påleggstuber av metall og telysholdere. Skyll metallemballasje i kaldt vann slik at den er tom og la det tørke. Eventuelle etiketter på metallemballasjen kan sitte på.

Dette skal ikke sorteres som metallemballasje: forurenset metallemballasje, metallgjenstander som ikke er emballasje (eksempelvis gryter og panner), samt emballasje som er merket med Ekstremt brannfarlig, oksiderende, meget giftig, giftig eller eksplosiv.


Hva blir det til

Metall er blant de materialene som er lettest å gjenvinne. Svært mye av det metallet som er i omløp i nye produkter, har vært smeltet om flere ganger. Innsamlet metallemballasje sorteres og selges til smelteverk som produserer nye metallgjenstander som spiker, skruer, binders, hageredskaper, emballasje, bilfelger og sykkeldeler.

Kommunen leverer glass- og metall emballasje til Haugaland Gjenvinning som sender det til Fredrikstad for finsortering. Metallet kan smeltes om. Glasset blir til bl.a. isolasjon og glassbetong.