Viser leveringssteder for:

Info om sortering i din kommune.

Kommune Info i
Hva betyr symbolene?

Glassemballasje

Glass kan gjenvinnes uendelig antall ganger. Resirkulert glass brukes som råstoff til både Glasopor skumglass, Glava isolasjon og til å lage nye glassprodukter. Gjenvunnet knust glass benyttes også til blant annet refleks i trafikkskilt.

All glassemballasje skal leveres til gjenvinning, som glassflasker uten pant, syltetøyglass og lignende.

  • Skyll glassemballasje i kaldt vann slik at den er tom og la det tørke. Eventuelle etiketter på glassemballasjen kan sitte på.
  • Lever det inn uten poser enten du leverer til et returpunkt eller får det hentet hjemme hos deg (ikke hele knyttede poser)
  • Ta gjerne metalllokket av når du sorterer


Glass som ikke er emballasje (for eksempel porselen, steintøy, ildfaste former, krystallglass, speil) kan inneholde bestanddeler som kan ødelegge for gjenvinningsprosessen og skal derfor sorteres som restavfall. 


Hva blir det til

All innsamlet glassemballasje ender på Onsøy utenfor Fredrikstad. Der drives et av verdens mest moderne anlegg for sortering av råstoff fra glass og metallemballasje. Resirkulert glass brukes som råstoff til både Glasopor skumglass, isolasjon og det eksporteres til glassverk i Europa der det lages nye glassprodukter.

Se video med Alex Rosén om hvordan glassemballasjen gjenvinnes 

Kommunen leverer glass- og metall emballasje til Haugaland Gjenvinning som sender det til Fredrikstad for finsortering. Metallet kan smeltes om. Glasset blir til bl.a. isolasjon og glassbetong.