Viser leveringssteder for:

Info om sortering i din kommune.

Kommune Info i
Hva betyr symbolene?

Farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Dersom dette avfallet ikke håndteres forsvarlig vil det kunne føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen, noe som utgjør en alvorlig og langsiktig trussel for mennesker, dyr og miljø.

Farlig avfall er f.eks. rengjøringsmidler, maling, lakk og lim, spraybokser og gass, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plantevernmidler. Er du i tvil om noe er farlig avfall, er det best å ikke ta sjanser: levér det uansett som farlig avfall. I de fleste kommuner er kostnadene forbundet med farlig avfall fra husholdninger inkludert i renovasjonsgebyret. Dermed blir det gratis å levere dette avfallet.

 

Husk at farlig avfall helst skal leveres i originalemballasje. Alternativt kan du bruke annen sikker emballasje merket med hva den innholder.

Hva blir det til

Behandling av farlig avfall er strengt regulert av lovverket. Farlig avfall pakkes og sendes til ulike behandlingsanlegg. Noe gjenvinnes og brukes i nye produkter. Det som ikke kan brukes om igjen blir forsvarlig behandlet slik at man unngår utslipp til miljøet.

Spesialavfallet blir levert til spesialfirma som sorterer avfallet og videresender det til destruksjon på Langøya og i Brevik. Du finner mer informasjon på www.noah.no.