Viser leveringssteder for:

Info om sortering i din kommune.

Kommune Info i
Hva betyr symbolene?

Elektrisk og elektronisk avfall

Det finnes mange miljøgifter i elektrisk og elektronisk avfall
(EE-avfall). For eksempel inneholder kjølemøbler klimagasser, og kvikksølv finnes i blant annet sparepærer, frysere, strykejern og mokkamastere. Når du leverer EE-avfallet ditt til gjenvinning unngår vi at miljøgifter slippes ut. I tillegg reduserer vi utslipp av CO2 og energibruk når plast og metall gjenvinnes.
 
Alle produkter som går på strøm eller batteri regnes som elektrisk og elektronisk avfall når de skal skal kasseres. Disse produktene kan leveres gratis til forhandler som selger slike produkter uten at du må kjøpe nytt. Privatpersoner kan også levere produkter gratis til kommunale mottak for EE-avfall.
 

Hva blir det til

Miljøsanering av EE-avfall betyr å identifisere og sortere ut de komponentene som inneholder miljøskadelige stoffer. Slike stoffer finner vi blant annet i kretskort, kabler, displayer, batterier, motstandere, TV-er og kompressorer.

Spesialfirma henter EE-avfall fra butikker som selger slike varer og fra kommunale mottak. EE-avfallet sorteres og videresendes til anlegg for demontering, ombruk, gjenvinning og/eller destruksjon.