sortere.no / Integrere

Få sortere.no på egen nettside

Sortere kan integreres på en nettside på flere måter. Fra søkefelt til lokal løsning med kart og full tilgang til sorteresøk og returpunkter.

En fullintegrert og sømløs løsning får dere med Sortere API (tilgjengelig for våre samarbeidspartnere). Her kan dere selv bestemme hva slags informasjon dere ønsker å hente ut fra databasen og forme det i eget design. Bestill API-nøkkel.

Integrer søkefelt for privatpersoner

Et søkefeltet som en enkel plugin hvor overskrift og innhold i søkefeltet kan tilpasses. På denne måten kan man enkelt søke på hvordan ting skal sorteres fra deres hjemmesider.

Sett opp søkefelt til deres nettside.

Integrer bedriftssøkefelt

Dere kan sette opp et eget søkefelt til deres hjemmesider til Sortere Bedrift. Slik vil de som besøker sidene deres få tilgang til svar på spørsmål om sortering i bedrifter.

Sett opp bedriftssøkefelt til deres nettside.

Integrer lokal versjon av sortere.no (Sortere Lokal)

Sortere LOKAL er et tilbud til kommuner og renovasjonsselskap. Gjennom Sortere LOKAL får dere tilgang til nasjonal informasjon og søk på tusenvis av søkeord, og dette blir vist dette sammen med deres lokale informasjon på egne hjemmesider. Dette er en enkel måte å gi innbyggerne god informasjon om sortering av avfall og informasjon om avfallsordningene dere har uten at dere trenger å gjøre noe annet enn holde deres egen informasjon oppdatert. Sortere LOKAL er forhåndslaget slik at dere kun trenger en kode som dere kan bruke på egne hjemmesider.

Sett opp lokal versjon av sortere.no (Sortere Lokal)

Integrer kart over mottak for kasserte fritidsbåter

Båtkartet viser hvor  ødelagte små og store fritidsbåter kan leveres inn. Dette er en enkel plug and play-løsning som gjør at båtforeninger, havner og andre interesserte kan legge inn kartet på sine nettsider.

Få kart over kasserte fritidsbåter på egne hjemmesider

Ønsker dere noen av disse løsningen på deres nettsider eller har andre behov eller spørsmål? Er du fra en kommune eller renovasjonsselskap og ønsker Sortere PLUSS i egne nettløsninger?

Ta kontakt med oss:

    Navn

    Selskap/kommune

    E-post

    Beskrivelse