Få synlighet for nye og eksisterende kunder

På Sortere Bedrift kan avfallsselskap få lagt ut informasjon om egne mottak hvor bedrifter kan få levert avfall, hentet avfall, bestilt avfallsutstyr eller få rådgivning om avfall. Det er i tillegg mulig for avfallsselskap å hente ut informasjon fra sortere.no/bedrift til egne nettsider, apper eller lignende. Alle avfallsselskap som har avtale med Sortere Bedrift får tilgang til å laste ned materiell til eget bruk fra ressurssiden. Ta kontakt om dere har avtale og trenger passord til siden.

Les mer om de ulike tjenestene vi tilbyr og kontakt oss for mer informasjon.

Sortere Bedrift drives av LOOP. LOOP er er stiftelse og LOOPs inntekter går i sin helhet til drift, vedlikehold og videreutvikling av LOOPs tjenester. 

Sortere Bedrift gir alle bedrifter gratis tilgang å finne praktisk og anvendbar informasjon om avfallshåndtering. Sortere Bedrift er konkurransenøytral.

Vis dine mottak i Sortere Bedrift

På Sortere Bedrift kan avfallsselskap legge inn og redigere informasjon om egne mottak/anlegg. Dette gjelder både mottak bedrifter kan levere avfall direkte til, og de hvor bedrifter kan ta kontakt for å få avfallet hentet. Avfallsselskapet blir synlig på en søkbar liste og i kart. I tillegg vil mottak bli synlig i tilknytning til avfallstyper. Om en bedrift søker på for eksempel asbest, vil den kunne velge å vise mottak som håndterer asbest.

Avfallsselskap med avtale kan legge ut og redigere informasjon om egne mottak/anlegg:

 • Selskapets logo: logoen vises på alle mottak som legges ut
 • Lokasjon: koordinater som viser nøyaktig plassering av mottak i kart
 • Kontaktinformasjon: adresse, e-post, telefonnummer, faks og lenke til egen hjemmeside (kan være felles for alle mottak eller forskjellig fra mottak til mottak)
 • Tjenester som tilbys ved det enkelte mottak (legger til de som er aktuelle per mottak):
  • Mottak av avfall
  • Henting av avfall
  • Avfallsutstyr
  • Rådgivning
 • Avfallstyper: hvilke avfallstyper mottaket håndterer for bedrifter

Mottak Sortere Bedrift

Brukere av Sortere Bedrift kan søke på avfallsselskap etter kommune med visning både i liste og kart. Fremover vil søkemulighetene utvides for bedriftene, for eksempel vil brukeren kunne velge å kun se selskaper som har lagt inn informasjon om tjenester som tilbys (eksempel: kun vise selskaper som henter avfall), avfallstyper som håndteres (eksempel: kun vise selskaper som håndterer farlig avfall), med mer.

Prisen for å legge ut informasjon om egne mottak bestemmes ut fra antall mottak/anlegg som legges ut på Sortere Bedrift. Prisen inkluderer fri support i kontortiden, drift og vedlikehold.

Prisliste per 1.1.2016:

Antall mottak Pris
Inntil 3 mottak kr 6.000 per kalenderår
Inntil 10 mottak kr 18.000 per kalenderår
Mer enn 10 mottak kr 30.000 per kalenderår

Engangskostnad ved etablering: 500 kr. Ved etablering oppretter LOOP avfallsselskapet som aktør, knytter opp selskapets logo og legger inn brukerprofiler.

Ta kontakt om dere ikke har avtale og ønsker å få vist frem mottakene deres på Sortere Bedrift.

God informasjon til dine kunder på egne nettsider

Er det tidkrevende å holde informasjon oppdatert på egne nettsider? Da har vi løsningen for deg. Med Sortere Bedrift kan du hente ut informasjon/data om avfallstyper og mottak fra sorteredatabasen for visning på egen nettside eller i andre løsninger.

Det er tilrettelagt et API for å utveksling av data. Informasjonen som hentes fra databasen til for eksempel en nettside vil oppdateres automatisk ved endringer av innhold i databasen. På den måten får dere til enhver tid oppdatert informasjon i egne løsninger – uten å måtte gjøre alt innholdsarbeidet selv.

Prisen for tilgang til informasjon fra databasen for bruk i egne løsninger inkluderer visning av mottak på Sortere Bedrift. Prisen inkluderer fri support i kontortiden, drift og vedlikehold.

Prisliste per 1.1.2016:

Antall mottak Pris
Inntil 3 mottak kr 18.000 per kalenderår
Inntil 10 mottak kr 30.000 per kalenderår
Mer enn 10 mottak kr 42.000 per kalenderår

Engangskostnad ved etablering: 1000 kr. Ved etablering oppretter LOOP avfallsselskapet som aktør, knytter opp selskapets logo, legger inn brukerprofiler og gir tilgang til API.

Ta kontakt for mer informasjon.

Er dere ikke et avfallsselskap, men ønsker dere bruke informasjon fra Sortere Bedrift? Ta kontakt med oss for mer informasjon og pristilbud.

Profiler dere med bannerannonser

På Sortere Bedrifts nettsider kan selskap profilere seg og sine tjenester.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og pristilbud:

Navn på selskap

Kontaktperson

E-post

Telefonnummer

Melding

Bli samarbeidspartnere med Sortere Bedrift

Sortere Bedrift har en rekke samarbeidspartnere i dag og ønsker flere velkommen. Samarbeidspartnere får tilgang til ulike tjenester og profilering, og bidrar med egen kunnskap, erfaring og innhold. Vi ønsker flere samarbeidspartnere både blant private avfallsselskap, returselskap, bransjeorganisasjoner, interesse-/fagorganisasjoner og andre.

Som samarbeidspartner av Sortere Bedrift vil dere få:

 • Tilgang til å legge ut informasjon om alle egne mottak i Sortere Bedrift. Dette inkluderer logo, hvilke tjenester som tilbys, hvilke avfallstyper som håndteres, kontaktinformasjon o.l. Mottakene vil være synlige både i kart og listevisning som vises ut fra brukerens valgte lokasjon.
 • Tilgang til å hente ut informasjon fra sortere-databasen til egne løsninger (API) og tilgang til å benytte tilpassede løsninger som utarbeides i prosjektet. Annen informasjon som legges ut på Sortere Bedrift vil også kunne benyttes av samarbeidspartnere til bruk i egne løsninger, i eget informasjonsmateriell o.l..
 • Relatert og relevant innhold eller plugins publisert og synliggjort på sortere.no/bedrift
 • Tilgang til å benytte bilder og avfallssymboler fra loop.no.
 • Profilering som samarbeidspartner på Sortere Bedrifts nettsider/løsninger
 • Synlighet som samarbeidspartner i ekstern kommunikasjon.
 • Synlighet som samarbeidspartner ved rapportering til nasjonale myndigheter, blant annet årlig rapport fra LOOP til Miljødirektoratet.
 • Mulighet til å påvirke videreutvikling av innhold og løsning.
 • Tilgang til resultater og rapporter fra kartlegginger/markedsundersøkelser som gjennomføres i regi av LOOP/Sortere Bedrift ved behov.
 • Rabatter på bannerannonser på Sortere Bedrift

Ønsker dere å bli en samarbeidspartner med Sortere Bedrift? Ta kontakt og så kan vi sammen se på muligheter.

Navn på selskap

Kontaktperson

E-post

Telefonnummer

Melding

Våre samarbeidspartnere

Logo ragns-sells
Logo RENAS
Logo Norsk Resy
Logo grønt punkt
Logo Avfall Norge
Logo retura