SB_levereavfallLevere avfall

Korona: Hva gjør du med avfallet?

Flere gjenvinningsstasjoner holder stengt eller har redusert kapasitet, noe som kan gjøre det utfordrende å få levert avfallet som normalt.

Skal du kvitte deg med mye avfall nå, kan du leie egen container eller avfallssekk. Under kan du søke etter din kommune og få oversikt private avfallsselskap som kan hjelpe deg.

Finn ut hvor din bedrift kan levere avfall eller hvem som kan hente det.

Søk etter avfallsmottak i kommune eller finn avfallsmottak i nærheten.

SB_levereavfallMottakssteder og tjenester