Slik kan din arbeidsplass bli bedre

Å planlegge og legge til rette for god avfallshåndtering og kildesortering kan bidra til mye positivt på arbeidsplassen:

  • God avfallshåndtering viser profesjonalitet overfor kunder, og vil synliggjøre i praksis et samfunnsansvar bedriften tar
  • En ryddig arbeidsplass gir et triveligere sted å jobbe, mer orden, bedre logistikk og kan bidra til færre ulykker, for eksempel færre snubleskader på en byggeplass
  • Sortering av avfall involverer alle og kan bidra til et sterkere fellesskap på arbeidsplassen
  • Fokus på sortering gir mindre restavfall og er kostnadsbesparende i seg selv, i tillegg til at en kan få levert inn en del av avfallet gratis
  • God avfallshåndtering er et steg på veien til å bli Miljøfyrtårnsertifisert
  • Økt bevissthet rundt avfall kan bidra til at en ser flere muligheter for både reduksjon av avfall gjennom endring i forbruk og mindre usortert avfall
  • Riktig håndtering av farlig avfall gir bedre og tryggere arbeidsforhold

Hvordan få bedre utbytte av avfallshåndteringen?

Jobben kan bli så stor som en ønsker, men en kan også begynne i det små.

Finn ut mer