Styrk bedriften med 10 enkle grep

1. Finn ut hva bedriften kan levere inn gratis

Flere avfallstyper har egne returordninger og kan dermed leveres gratis til ulike typer aktører. Flere avfallstyper kan leveres direkte tilbake til forhandler og en del avfall kan leveres gratis til avfallsselskap.

2. Fokuser på de største mengdene (og farlig avfall)

Start sortering av de avfallstypene dere har mest av. Plast og papp er noe de fleste har mye av. Farlig avfall er viktig å sortere ut uansett og ikke alt kan blandes i samme beholder. Lag en oversikt over avfallstypene dere har og bruk denne videre for å finne praktiske løsninger for plassering, størrelse på beholdere og antall beholdere.

3. Plasser avfallsbeholdere der avfallet oppstår

Plasser avfallsbeholdere der avfallet oppstår slik at det blir så enkelt som mulig å sortere avfallet. Det kan være et stativ for plast og en beholder for papp der en pakker ut varer/materialer, og papirbeholdere ved kontorpulten.

4. Lengst vei til restavfallet

Ha færre avfallsbeholdere og gjør veien lengre til restavfallet. På byggeplass blir det lettere å sortere avfallet enn å gå lenger til restavfallet. På kontoret blir det lettere å bruke papiravfallet ved pulten når restavfallet er satt et godt stykke unna.

5. Finn avfallsutstyr som passer bedriften

Hva dere trenger av avfallsutstyr avhenger både av slags avfall dere har og hvor mye av hver avfallstype. Det finnes mye å velge mellom – fra små beholdere under vasken på kontoret og sekkestativ til komprimatorer og større containere.

6. God merking og skilting

Tydelig merking av avfallsbeholdere er nødvendig for å vite hva som skal sorteres hvor. Avfallssymboler gir et godt bilde av hva som kan sorteres. I tillegg kan informasjon på flere språk og eksempler på produkttyper gi nyttig informasjon.

7. God informasjon til ansatte

Informer godt og gjør sortering til noe positivt. Gjør sortering til en like naturlig del av arbeidsdagen som det er for de fleste hjemme. Få en eller flere ansatte med som går foran og engasjerer andre i bedriften. God avfallshåndtering og sortering av avfall er noe alle i bedriften kan involveres i, og er også synlig for kundene. God avfallshåndtering gir et bilde av bedriftens profesjonalitet, ryddighet og miljøbevissthet både i tilbud som leveres, i oppdrag som utføres og i egne lokaler.

8. Få alle med

Få med underleverandører, gjester og kunder. Vis at bedriften tar samfunns- og miljøansvar. Inngå kontrakter der dette går, gjerne med sanksjoner om avfallssortering ikke følges opp.

9. Inngå returavtaler

Inngå returavtaler med firmaer som leverer varer der det er mulig.

10. Snakk med avfallsselskapet

Få hjelp av de som henter avfallet til å finne avfallstyper som skal sorteres ut og hvordan det skal gjøres. Be om dokumentasjon på hvordan avfallet gjenvinnes.