Hjelp til administratorer av bedriftsmottak

Avfallsselskap kan legge inn og redigere egen informasjon om mottak på sortere.no/bedrift. Dersom dere ikke har avtale og ønsker å få vist frem mottakene deres kan dere kontakte oss på [email protected]

Pålogging til redigering av mottak: http://admin.sortere.no. Fra forsiden etter innlogging gis inngang til

 • Om oss: Informasjon om avfallselskap
 • Våre brukere: Oversikt og mulighet til å redigere brukere
 • Bedriftsmottak: Redigering av avfallsselskapets mottak

Forside admin

Om oss

For å få logo vist for selskapet sender dere fil med logo til [email protected] (jgp, png eller tilsvarende format). LOOP vil laste opp logoen til avfallselskapet. Logoen vil vises på alle mottak som legges inn.

Informasjon som legges inn under “Om oss” vil benyttes for alle mottak dersom det ikke er notert annet på det enkelte mottak (se under). Om dere har for eksempel en felles nettsideadresse kan dere legge den inn under “Om oss” og så vil informasjonen om nettsiden vises på alle mottak dersom ikke annen adresse er lagt inn på det enkelte mottak. Hvis annen informasjon skal vises på mottaket legges dette inn på det enkelte mottak det gjelder. Informasjon dette gjelder: telefonnummer, faksnummer, e-post, nettadresse og adresseinformasjon.

Redigering av om oss

Våre brukere

Under “Våre brukere” vises en oversikt over brukere.

Oversikt brukere

Ved å velge en av brukerne kommer dere til en side med mulighet for å redigere brukere. Om dere ønsker ny bruker eller skal slette en bruker sender dere e-post til [email protected] med informasjon om hvilken bruker som skal opprettes eller slettes (navn, e-post, avfallsselskap).

Redigering av brukere i admin

Bedriftsmottak

Under Bedriftsmottak vises en oversikt over egne mottak, og mulighet for å opprette nye mottak.

Oversikt mottak i admin

Opprette mottak

 • Legg inn Navn og velg “Opprett” fra siden Bedriftsmottak.
 • Legg inn informasjon om mottaket: Dersom informasjon skal være det samme som for avfallselskapet lar du feltet stå åpent. Det vil spare deg for en del vedlikehold av informasjon. Om telefonnummer endres trenger du kun oppdatere det ett sted.
 • Velg lokasjon: klikk på fanen “Lokasjon” og velg “Legg til”. Søk og flytt markøren til ønsket sted.
 • Velg tjenester: velg “Tjenester”. Velg “Legg til” på de tjenester som skal vises for mottaket. Følgende tjenester kan legges til ett mottak:
  • Mottak av avfall
  • Henting av avfall
  • Avfallsutstyr
  • Rådgivning
 • Avfallstyper: søk og velg “Legg til” på avfallstyper som mottaket håndterer (se oversikt over alle avfallstyper som er lagt inn).
 • Kommuner: søk og velg “Legg til” på de kommuner hvor mottaket leverer tjenester til

Redigering av mottak i admin

Redigere mottak

 • Velg mottak hvor informasjon skal redigeres
 • Rediger informasjon (se detaljer under Opprette mottak)
 • Velg “Lagre”

Slette mottak

 • Gå til “Bedriftsmottak”
 • Klikk på rødt kryss bak linjen med navn på mottak
 • Bekreft sletting ved å klikke “Ja” (klikk på “Nei” om mottaket ikke skal slettes)

Slette mottak i admin

Mottak for marint avfall

GJØR DET ENKELT FOR STRANDRYDDERE

– vis frem at dere tar i mot marint avfall gratis

Ryddeportalen til Hold Norge Rent viser hvor strandryddere kan levere inn marint avfall gratis (holdnorgerent.no/ryddekart). Denne informasjonen hentes fra data- basen til sortere.no. Nå kan dere legge ut informasjon om når dere henter avfall fra strandryddere på ulike steder eller om dere skal ha en container tilgjengelig ved et ryddeområde. Informasjonen vil vises både på ryddekartet til Hold Norge Rent og på sortere.no. Trenger du hjelp, send epost til [email protected]

Slik setter du opp et mottak for marint avfall

 1. Send e-post til [email protected] for å få opprettet bedriftsbruker
 2. Logg inn på admin.sortere.no med din bruker
 3. Klikk på ”Mottak for marint avfall” og velg “Opprett”
 4. Fyll ut generell informasjon (Husk: sett dato for når punkt skal fjernes fra kartet)
 5. Stoppesteder: du kan legge flere stoppesteder i kartet under en ordning. Alle stoppesteder må ha navn, lokasjon og minst en tidsregel, som betyr når avfallet hentes på punktet
 6. Velg “Opprett”

Kostnadsfri visning av mottak på sortere.no/bedrift

Alle private avfallsselskap som tar i mot marint avfall gratis fra strandryddere kan nå også kostnadsfritt vise frem sine ordinære mottak på sortere.no/bedrift. På sortere.no/bedrift får avfallsselskap synliggjort egne mottak og tjenester overfor bedrifter som har behov for å levere ulikt type avfall, få hentet avfall, bestille avfallsutstyr eller ønsker rådgivning om avfall.

Visning av mottak

Alle mottak som er registrert vil vises på sortere.no/bedrift enten gjennom

 • Eget menypunkt fra hovedsiden: leder til geografisk søkbar liste over mottak (mottak med logo vises øverst på listen)
 • Via avfallstyper: brukere kan velge å vise hvilke mottak som håndterer ulike avfallstyper. Mottak som håndterer avfallstypen vil vises i kart. Husk derfor å legge til alle avfallstyper som håndteres ved ulike mottak.

Eksempel på detaljvisning av mottak:

Ragnsells_mottak SB

Oversikt avfallstyper

For best mulig informasjon til bedrifter og potensielle kunder knyttes avfallstyper til det enkelte mottak. På den måten blir mottak synlige ved søk på de respektive avfallstyper og bedriftene vil få informasjon om hva avfallsselskapet håndterer.

Oversikt avfallstyper

Listen blir oppdatert når nye avfallstyper blir beskrevet og lagt inn i databasen. I tillegg til avfallstypene er det tusenvis av produkttyper og søkeord som er lagt inn i databasen som leder til de ulike avfallstypene.