Fiberduk fra landbruk

Fiberduk fra landbruk er geotekstil ofte benyttet for å holde skadedyr unna dyrket mark og beskytte avdelinger
 
Hvorfor kildesortere folie?
  • Gratis å levere inn og mange mottakssteder
  • Volumiøst og dyrt i ha i restavfallet
  • Folie kan gjenvinnes til nye produkter
  • Ikke-fornybar ressurs med lang nedbrytningtid og ekstra viktig å få gjenvunnet

Håndtering av Fiberduk fra landbruk

  • Merk og bruk sekkestativer for plastfolie der varene pakkes ut. 
  • Plastfolie kan skilles i klar og farget folie. Stroppebånd og annet må sorteres for seg.
  • Ikke-elastisk folieplast kan være PP-folie og skal ikke blandes med plastfolie (PE-LD).  
Ulike folier anbefales å sorteres hver for seg. Når folie sorteres i ulike typer kan disse leveres gratis til over 120 innsamlere over hele landet som har avfale med Grønt punkt om denne plasttypen.