Isolerglassruter med PCB

Bilde: Avstandsskinnen er merket med produksjonsåret. Foto: Terje Borud
 
Som en tommelfingerregel inneholder alle isolerglassvinduer produsert i Norge i perioden 1965-1975 PCB, samt alle importerte ruter produsert fram til 1980. 
 
Unntak: Vinduer av merket Thermopane, enkle og koblede vinduer.  
 
Det er forseglingslimet som fester vindusruten til trerammen som inneholder PCB. PCB kan også trekke inn i treverket. 
 
Det er ikke mulig å se om en isolerglassrute inneholder PCB eller ikke. I avstandsskinnen mellom ruten skal produsent og produksjonsår være preget inn. Dette er en god indikator på mulig PCB-innhold. Ved tvil anses rutene som PCB-holdige.
 
Dersom du har et større antall vinduer og er i tvil om vinduene inneholder PCB, så bør det tas analyse av fugelimet i vinduet. Les mer om prøvetaking.
 
Hvorfor sortere?
  • Isolerglassruter med PCB er leveringspliktig
  • PCB er svært helseskadelig. PCB-holdige isolerglassruter som leveres inn forbrennes under kontrollerte forhold, slik at PCB destrueres for godt. 
  • Makspris: Returordningen for PCB-ruter sikrer like priser i markedet. Å levere koster 1300 kr per tonn. 
 

Håndtering av Isolerglassruter med PCB

PCB-vinduer er farlig avfall, og skal deklareres. 
 
PCB-vinduer skal leveres til godkjent mottak. Ved større mengder bør du ta kontakt med mottak før levering for å avklare vilkår for levering. Mindre mengder PCB-vinduer kan leveres til kommunale mottak.
 
Slik gjør du
  • Rammen må ikke fjernes
  • Unngå hudkontakt. 
  • Unngå å knuse ruter. Knuste ruter skal oppbevares i lukket kontainer. 
  • PCB må ikke slippe ut i naturen.