Avfallsdeklarering - alt farlig avfall skal deklareres

Avfallsdeklarering

Alle bedrifter som skal levere farlig avfall plikter å deklarere det. Fra 1. mai 2016 skal avfallsdeklarering av farlig avfall skje elektronisk.

avfallsdeklarering.no finner du alt du trenger for å komme i gang og deklare avfallet digitalt. Under har vi gitt korte beskrivelser av hvordan det digitale systemet fungerer.

Kort om deklarering av farlig avfall

Deklarering, eller innrapportering, av farlig og radioaktivt avfall sikrer at myndighetene har nødvendige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, samt at videre håndtering av avfallet kan skje på en forsvarlig måte.

Dette gir også god oversikt over hva slags og hvor store mengder farlig avfall som leveres inn til behandling. Det gir et godt grunnlag for å vurdere og sette i verk målrettede virkemidler på avfallsområdet.

 • Bedrifter som produserer farlig avfall og radioaktivt avfall (avfallsprodusent) plikter å levere dette til godkjent avfallsmottak.
 • Avfallet skal deklareres før transport og deklarasjonen skal følge transporten
 • Avfallsmottaket skal påse at avfallet er deklarert og sørge for at deklarasjonen følger alle leveranser videre

Miljødirektoratet er myndighet for farlig avfall og Statens strålevern er myndighet for radioaktivt avfall.

avfallsdeklarering.no er det utarbeidet veiledere for hvordan du bruker systemet.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvordan komme i gang med elektronisk avfallsdeklarering?

 • Bestem hvem i bedriften som skal være administrator og ansvarlig bedriftens innhold på avfallsdeklarering.no.
 • På altinn.no gir daglig leder/administrerende direktør rollen til den som skal være administrator. Administrator skal ha rollen “«Energi, miljø og klima» i Altinn. Det er mulig å ha flere administratorer for eksempel for store bedrifter med flere avdelinger/divisjoner.
 • avfallsdeklarering.no kan Administrator delegere rollen Sluttbruker til andre i bedriften. Både administrator og sluttbruker kan deklarere avfall på vegne av bedriften.

Kontakt Altinn via deres kontaktskjema eller på telefon 75 00 60 00.

Hvordan deklarere farlig avfall?

avfallsdeklaring.no kan bedrifter gjennom deklarasjonsmodulen deklarere farlig og radioaktivt avfall. Via administrasjonsmodulen kan bedriftens innhold redigeres.

Fra forsiden på avfallsdeklarering.no

Administrasjonsmodulen

I administrasjonsmodulen på avfallsdeklarering.no kan administrator logge seg på for å redigere bedriftens innhold. Pålogging skjer via Altinn.

Innhold i administrasjonsmodulen

  • Bedriftsprofil: må være opprettet før bedriften kan deklarere
  • Sluttbrukere: sluttbrukere er de som skal skrive deklareringene.
  • Fullmakter: Det er mulig å gi fullmakt til for eksempel avfallsmottak og konsulenter som kan deklarere på vegne av bedriften. Bedriften har leverings- og deklarasjonsplikten.
  • Avfallsmottak: sluttbrukere kan velge hvilke avfallsmottak som er foretrukne, noe som gjør selve deklaringen enklere.

Deklarasjonsmodulen

Administratorer og sluttbrukere kan logge seg inn på deklarasjonsmodulen for å deklarere avfall. Når en sluttbruker blir opprettet, sendes kode og engangspassord. Passordet kan endres.

Innhold i deklarasjonsmodulen:

  • Opprettelse av nye deklareringer (det er mulig å kopiere tidligere deklareringer når en oppretter en ny)
  • Oversikt over påbegynte, sendte og ferdige deklareringer